Aktuality

Čo máme nové?

Odkopnime predsudky – futbal spája

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 11. septembra 2022 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Futbalovým turnajom chceme prostredníctvom športu prispieť k prekonávaniu predsudkov a spájať rôzne komunity za účasti ľudí bez vlastného domova, predstaviteľov samospráv, policajtov, študentov a ďalších. V úvode charitatívneho podujatia 21. septembra 2022 v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach nastúpia proti sebe ľudia bez domova z Charitného domu sv. Alžbety a bývalí prvoligoví košickí futbalisti.

Prihláste svoje družstvo do 13. ročníka charitatívneho futbalového turnaja. Uzávierka prihlášok je 16. septembra 2022, prípadne aj pred nahlásením dostatočného počtu súťažných družstiev. Prihlásené tímy sa budú kontaktovať prostredníctvom uvedených údajov v  prihláške. Prihláška bez súpisky hráčov nie je platná. Pri prezentácii družstva v  deň turnaja je potrebné uviesť kapitána družstva a nahlásiť prípadné zmeny v  súpiske. Pri hráčoch do 18 rokov musí byť podpísaný zákonný zástupca, ak je prihláška odosielaná elektronicky, zákonný zástupca musí vysloviť svoj súhlas počas prezentácie v  deň turnaja. Akciu pred rokmi inicioval bývalý klient charity a predtým aktívny futbalista Karol Sabadoš.

Prihláste svoje družstvo do 13. ročníka charitatívneho futbalového turnaja:
  • Uzávierka je 16. septembra 2022, prípadne aj pred nahlásením dostatočného počtu súťažných družstiev. 
  • Prihlásené tímy sa budú kontaktovať prostredníctvom uvedených údajov. 
  • Prihláška bez súpisky hráčov nie je platná. 
  • Pri prezentácii družstva v deň turnaja je potrebné uviesť kapitána družstva a nahlásiť prípadné zmeny v  súpiske. 
  • Pri hráčoch do 18 rokov musí byť podpísaný zákonný zástupca, ak je prihláška odosielaná elektronicky, zákonný zástupca musí vysloviť svoj súhlas počas prezentácie v  deň turnaja.
  • Podujatie sa koná v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Juh a pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka.
  • Arcidiecézna charita Košice si vyhradzuje právo na zmenu programu. 
  • V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v telocvični Gymnázia Alejová 1, Košice.