Aktuality

Čo máme nové?

Bez vlastného domova môžeme skončiť aj my

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 17. novembra 2022 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Búrať predsudky a stereotypy o ľuďoch v núdzi sme sa snažili prostredníctvom Dňa otvorených dverí a sŕdc v Charitnom dome svätej Alžbety v Košiciach. Tento deň sa konal pri príležitosti 6. Svetového dňa chudobných a pamiatky svätej Alžbety, patrónky Charity. Pre pozvaných hostí si v útulku a nocľahárni pre ľudí bez vlastného domova pripravili nielen prehliadku zariadenia, ukážku tvorivých dielní, príklady dobrej praxe, ale aj so zástupcami miestnych komunít hľadali riešenia ako pomôcť ľuďom v núdzi v rámci mesta Košice.

Mnohé svedectvá ľudí, ktorí našli dočasný domov v Charitnom dome sv. Alžbety nás utvrdzujú, že takmer nikto z nás nemôže povedať, že nám sa to nemôže stať. Príbehy ľudí, ktorí prišli o prácu, nedokázali zvládnuť platiť nájom, vrátili sa po rokoch zo zahraničia alebo doplatili na svoju dôverčivosť.

Hosťom sme ukázali ako vyzerá zariadenie pre ľudí bez vlastného domova, ako to u nás funguje a pripomenuli sme im, že takýchto zariadení je v Košiciach žalostne málo. Ako pomôcť ľuďom v núdzi a možnosti spolupráce sme hľadali aj s pozvanými hosťami: Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, Igor Petrovčik, starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesta, Miloš Ihnát – starosta Košice – Sídlisko Ťahanovce, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, poslanci a zástupcovia jednotlivých mestských častí Košice – Staré Mesto, Košice – Nad jazerom, Košice – Juh, Košice – Západ, Košice – Sídlisko KVP, Košice – Šaca, Košice – Sever, Martin Seman, prednosta Okresný úrad Košice, zástupcovia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, spolupracujúce organizácie DORKA, n.o., Psychosociálne centrum Košice, Oáza – nádej pre nový život. n.o., zástupcovia škôl, študenti a ďalší partneri.

Charita_16_11_web-5Charita_16_11_web-9

Charita_16_11_web-27Charita_16_11_web-3

Charita_16_11_web-4Charita_16_11_web-23

Vytvorením dočasného domova sa snažíme prijímateľov plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Odbornými činnosťami prijímateľov motivujeme k samostatnému a nezávislému životu. Tými záujmovými u prijímateľov rozširujeme znalosti a osvojujeme nové zručnosti. Súčasťou aktivít je rozvoj pracovných zručností s cieľom následného uplatnenia na trhu práce. Doplnkové služby napomáhajú pri samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku v núdzi…