Aktuality

Čo máme nové?

Zmeňme život jednotlivcov, aby oni mohli zmeniť svet

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 8. apríla 2022 | kategória: Komunitné centrá

Na Charite veríme, že lepší svet je možný. Preto pracujeme s rómskymi komunitami v našich štyroch komunitných centrách na riešení odstránenia problémov spojených s medzigeneračnou chudobou, dlhodobou nezamestnanosťou, s horším prístupom k vzdelávaniu alebo s uplatnení na trhu práce. Snažíme sa búrať predsudky v spoločnosti a staviame mosty porozumenia a pochopenie.

JAK_6863_z

JAK_6631_z

JAK_8389_z

Práca s deťmi

Najväčší záujem o činnosti a služby v komunitných centrách majú deti a mladí. Počas letných mesiacoch je dvor aj priestory centier plné detského džavotu a smiechu. Deti a mladí nenachádzajú priestor len na zábavu. Učíme ich základných hygienickým návykom, učíme tvorivým aktivitám, rozvíjame talent, doučujeme. Dôležitá je aj motivácia k poctivej školskej dochádzke a aktívnemu zapájaniu sa do vyučovacieho procesu. V niektorých centrách máme skleník alebo políčko, kde ich učíme ako z obyčajného semienka vyklíči zelenina. Snažíme sa ich viesť všetkými smermi, aby uspeli nielen v škole, našli si prácu, ale aj v živote.

Práca s dospelými

Pri práci s dospelými sa zameriavame na niekoľko oblastí. Motivácia k vzdelávaniu dospelých formou rekvalifikácii, aby sa následne dokázali lepšie uplatniť na trhu práce. Zvyšovanie finančnej gramotnosti, vďaka ktorej dokážu lepšie hospodáriť s rodinným rozpočtom bez zadlžení. Zlepšovanie pracovných návykov formou aktivít v našich dielňach. V jednom centre máme krajčírsku dielňu, kde získalo pracovné návyky niekoľko žien. V inom centre pečieme vianočné oplátky pre celú obec a okolie. Edukácia v oblasti výchovy a starostlivosti o deti. Workshopy, prednášky, ale aj motivácia priamo v praxi, aby sa o deti starali zodpovedne a motivovali ich k vzdelávaniu.  

KC_Secovcee-1

KC_Secovcee-2

KC_Secovcee-3

Bývanie a podpora

Vieme, že k zmene životného štýlu, k uplatneniu sa na trhu práce a v rámci zodpovednej výchovy je dôležité zázemie bývania a domácnosti. V rámci centier sa snažíme podporiť komunitu aj materiálnou a potravinovou pomocou. Vďaka partnerom dokážeme zabezpečiť časť potravín pre najnúdznejších. Iným zas materiálnymi darmi pomáhame pri zabezpečení domácnosti nevyhnutným nábytok alebo spotrebičmi. Pomáhame najnúdznejším rodinám, ktoré si to naozaj zaslúžili. Tým rodinám, u ktorých vidíme záujem o zmenu životného štýlu.

Projekt realizovaný s podporou Mesta Sečovce.

Mesto_Secovce