ZBIERKA

ZBIERKA 2019

Zbierka „Bývanie ľudí bez domova“  je určená ma všeobecne prospešný účel ochrany zdravia a rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy , ktorej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na zabezpečenie dočasného ubytovania pre ľudí bez domova.

Prispieť aktuálne od mája do septembra 2019 môžete:

  • zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky SK35 0200 0000 0029 4560 3555, vedený vo VÚB a.s.
  • zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877                                                                                                                                      

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom). Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.