Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka „Bývanie ľudí bez domova“

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. mája 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Od mája do septembra 2019 môžete aj Vy pomôcť  ku zlepšeniu ťažkej situácie ľudí, ktorí sa ocitli bez domova a podporiť  ich nádej na dôstojnejší život.

  • zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky SK35 0200 0000 0029 4560 3555, vedený vo VÚB a.s.
  • zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877, spoplatnená je sumou 2 €

Arcidiecézna Charita Košice aktuálne poskytuje pomoc ľuďom bez domova prostredníctvom:

  • Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach
  • Nocľahárni Emauzy v mestskej časti Košice-Západ
  • Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi
  • Charitného domu pre mládež vo Vranove

 

Zvykli ste sa niekedy zamyslieť nad tým, že môžete prísť o vlastnú strechu nad hlavou, o svoje rodinné zázemie?

Niektorým ľuďom, ktorí žijú vo Vašom okolí sa to už stalo, buď vlastným pričinením alebo z dôvodu zlyhania iných. Stali sa bezdomovcami. Bezdomovec, jednoduché slovo, ktoré skrýva mnoho nepoznaného, možno aj vieru na nový život a očakávanie nás všetkých, ktorí vieme pomôcť. Ale cesta návratu opätovného získania domova je pre nich v dnešnej dobe ťažká a náročná.

Na tejto ceste je pre nich možnou prestupnou stanicou aj Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach. Stal sa pre nich na určitý čas domovom-útočiskom. Domovom, kde patria. Domovom, kde majú vzťahy a budujú sociálne väzby. Domovom, kde môžu nájsť pomoc sociálnych pracovníkov. Domovom, kde si navzájom pomáhajú. Jednoducho domovom.

Toto miesto, ktoré im pomohlo vykročiť na cestu k vlastnému domovu, je však ohrozené. Charitný dom až doteraz bezproblémovo poskytoval pomoc ľuďom bez domova v podmienkach aké mal. Dnes hrozí zatvorenie zariadenia z dôvodu nevyhovujúcich podmienok, ktoré sú nastavené štandardami kvality poskytovania sociálnych služieb.

Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky, aby títo vzácni ľudia nemuseli prísť aj o tento malý kúsok domova. Aby nemuseli skončiť opäť na začiatku, na ulici. Bolo by to v ich živote len ďalším zlyhaním. Pomôžme im spoločne nezažiť sklamanie. Pomôžme im pokračovať v ceste k lepším zajtrajškom.