Aktuality

Čo máme nové?

Záverečná distribúcia potravinových balíkov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. apríla 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice skončila poslednú vlnu distribúcie potravinovej pomoci v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD). Rozdala pri nej vyše 25-tisíc potravinových balíčkov pre takmer 11-tisíc prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi. Posledná distribúcia prebiehala za mimoriadnych okolností a zvýšených hygienických a bezpečnostných opatrení.

2-Z-KZ

4-Z-KE-1

Od 9. marca 2020 zamestnanci Arcidiecéznej charity Košice rozniesli 25 320 potravinových balíčkov do 403 obcí, mestských častí a miest košického a prešovského kraja. Takmer 11-tisíc prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi našlo v 13 kilogramovom balíku 21 druhov trvanlivých potravín. V poslednej distribúcii dostali jednotlivci  až 2 balíky, teda dvojnásobok v porovnaní s predošlými distribučnými obdobiami. Rodiny podľa počtu detí prevzali 2, 3 a 4 potravinové balíky.

Priebeh distribúcie zastihli mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákaze COVID-19. Zamestnanci distribuujúci potravinové balíčky zaistili všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Okrem bavlnených rúšok, rukavíc a dezinfekcii sme pomocou signalizačnej pásky a stoličiek načrtli príjemcom, ako dodržiavať bezpečnostné rozostupy. Na odovzdávanie balíkov sme ich pozývali jednotlivo, nie vo veľkých skupinách.

1Z-KE-20200318

Arcidiecézna charita Košice je do potravinovej pomoci zapojená v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktoré je partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 41 okresoch Slovenskej republiky.

Štvorročný projekt zhodnotil Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ ADCH Košice: „Za štyri roky končiaceho programu sme v 15 distribúciách odovzdali celkovo 3,8 milióna kilogramov trvanlivých potravín. Počet príjemcov zo zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa pohyboval od 6,6-tisíc až do 12-tisíc. V desiatich okresoch košického a prešovského kraja – Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Vranov nad Topľou – to bolo celkom za štyri roky vyše 280-tisíc potravinových balíkov. Boli by sme radi, ak by tak potrebná pomoc a program pomoci z Európskej únie mohol pokračovať aj v jej novom programovacom období 2021-2027. Zvlášť teraz, keď je veľký predpoklad, že po skončení pandémie bude ľudí v núdzi oveľa viac.“

Boli by sme radi, ak by tak potrebná pomoc a program pomoci z Európskej únie mohol pokračovať aj v jej novom programovacom období 2021-2027. Zvlášť teraz, keď je veľký predpoklad, že po skončení pandémie bude ľudí v núdzi oveľa viac.

PP_2020

PP_2020_1

Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie rokov 2014 až 2020 prostredníctvom FEAD pre Slovensko vyše 64 miliónov eur. Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia.