Aktuality

Čo máme nové?

Zamestnanci hospicu sa duchovne pripravili na slávenie Veľkej noci

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 6. marca 2020 | kategória: Hospic Matky Terezy

Celodennou duchovnou obnovou počas pôstneho obdobia sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy pripravili na slávenie tajomstva Veľkej noci. Začiatkom marca pod vedením sr. Miroslavy Lukčíkovej, CJ rozjímali na tému „Láska je…“. Súčasťou duchovného programu bola nielen svätá omša, katechéza, modlitba krížovej cesty, ale aj celodenná tichá adorácia v hospicovej kaplnke.

Tohoročná pôstna duchovná obnova približovala tému lásky z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom. Okrem týchto známych slov bola katechéza doplnená impulzmi pápeža Františka z jeho Amoris laetitia. Láska bola opísaná ako jej zosobnenie, teda ako láska vyzerá, ako hovorí, ako sa správa, ako ju cítiť. Zúčastnení sa zamýšľali čo lásku označuje a robí ju rozoznateľnou od iných postojov.

Pôstnu-obnovu-zamerali-v-hospici-na-lásku-2

Pôstnu-obnovu-zamerali-v-hospici-na-lásku-1

Duchovná obnova bola pekne prepojená s každodennou prácou zamestnancov v hospici. Ako správne aplikovať konania skutkov lásky a milosrdenstva voči pacientom. Oslovujúce bolo poukázanie na potrebu konania svojich povinností a práce s čo najväčším zápalom, trpezlivosťou a láskou. Práve duchovná obnova je účinným prostriedkom na mobilizáciu človeka pre zapájanie sa do nad-každodenných činností. Medzi tie patrí aj starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich pacientov.

Aj takýmto spôsobom sa osadenstvo hospicu pripravuje na slávenie najväčších kresťanských sviatkov. Duchovné posilnenie ako prostriedok na podporu hodnotného a zodpovedného vykonávania náročného povolania vo vzťahu k blížnemu, teda pacientom.

Pôstnu-obnovu-zamerali-v-hospici-na-lásku-3

Pôstnu-obnovu-zamerali-v-hospici-na-lásku-4