Aktuality

Čo máme nové?

Zabezpečenie čiastočnej bezbariérovosti v DPS Lipany jún 2019

pridal: Michal Sokolský | dátum: 13. júna 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Program „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými  poskytovateľmi

 Názov projektu:

Zabezpečenie čiastočnej bezbariérovosti v DPS Lipany

PSK prispel k skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb  rekonštrukciou  prízemnej časti objektu DPS  Lipany vybudovaním komfortu pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb.

„Projekt je podporovaný z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“