XIII. medzinárodná vedecká konferencia

Arcidiecézna charita Košice a Hospic Matky Terezy v Bardejove vás srdečne pozývajú na
XIII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Holistický kontext pôsobenia Hospicu Matky Terezy
počas 20 rokov jeho existencie​
ktorá sa koná pod záštitou MUDr. Borisa Hanuščaka, primátora mesta Bardejov
V SPOLUPRÁCI S
Generálny partner konferencie:
Partneri konferencie: