Aktuality

Čo máme nové?

Veľtrh sociálnych aktivít v Prešove

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. mája 2019 | kategória: Zoznam aktualít

V sobotu, 18. mája sa v obchodnom centre EPERIA v Prešove, uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít (VSA), ktorý Fórum kresťanských inštitúcií organizuje už trinásty rok. Zišli sa na ňom zástupcovia 24 zariadení a iniciatív. VSA v Prešove bol tak jedným z najväčších a najpestrejších v histórii týchto osobitých stretnutí. FKI organizuje VSA najčastejšie v obchodných centrách z dôvodu, aby sa práve na mieste, kde ľudia nakupujú a napĺňajú potreby pre seba i svojich blízkych, upozornilo na to, že sú medzi nami aj menej šťastní, ktorí trpia nedostatkom zdravia, financií, či domova, a bez pomoci iných budú žiť hlboko pod ľudskú dôstojnosť.

Väčšina zastúpených inštitúcií prezentovala okrem rôznych tlačených materiálov aj množstvo výrobkov, ktoré vytvorili šikovné ruky klientov pod vedením obetavých kreatívnych pracovníkov jednotlivých zariadení. Mnohé výroky boli skutočne obdivuhodné a mali svoju umeleckú hodnotu.

Na VSA boli zastúpené tri katolícke charity – Gréckokatolícka Prešov, Spišská a Košická, ktoré svoje zariadenia a služby. PSK bol zastúpený 3 zariadeniami. Zástupkyne Mestského úradu Prešov, odboru sociálnych služieb, prezentovali domovy pre seniorov, denné stacionáre a denné centrum,  a zároveň ochotne informovali návštevníkov o možnostiach sociálnej pomoci v meste Prešov. Pozoruhodné bolo tiež prezentovanie činnosti 12 rôznych občianskych iniciatív a zariadení, ktoré zahrňovalo služby ľuďom bez domova, rómskej komunite, ľuďom na polceste, detskú škôlku pre marginalizované skupiny, ponuku voľnočasových aktivít pre mladých ľudí, denné stacionáre,  poradenstva v rôznych oblastiach – ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, či autistickým deťom. Viacerí rodičia využili služby Únie slabozrakých a nevidiacich, ktorí pomocou špeciálnych prístrojov diagnostikovali zrak takmer 20 deťom.

Na veľtrhu mala svoje zastúpenie aj Arcidiecézna charita Košice. Okrem predstavenia celej košickej charity sa prezentovalo aj naše zariadenie pre ľudí bez domova, Charitný dom sv. Alžbety. V rámci záujmovej činnosti a rozvoja pracovnej zručnosti s prijímateľmi sociálnych služieb, sa zariadenie pochválilo výrobkami, ktoré sa u nás vyrábajú, a ktoré mali medzi návštevníkmi veľtrhu veľký úspech.

 

PhDr. Soňa Hlaváčová, PhD., vedúca Charitného domu sv. Alžbety