Aktuality

Čo máme nové?

V Snine sme školskými pomôckami obdarili vyše 45 školákov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 2. septembra 2020 | kategória: Zbierka školských pomôcok

Predtým ako deti zasadnú do školských lavíc riešia ich rodičia dilemu ohľadom tašiek a pomôcok, ktoré ich budú sprevádzať ďalšie mesiace. Uľahčiť nástup do školy sa snaží aj Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom Zbierky školských pomôcok organizovanou Slovenskou katolíckou charitou. Pár dní pred otvorením školských brán darovali pomôcky aj sninským rodinkám v núdzi. Zbierku v meste zastrešovali zamestnanci Denného stacionára Snina.

  • Charita vďaka štedrosti darcov vyzbiera každým rokom viac a viac pomôcok. V priebehu rokov sa zbierka stala obľúbenou tradíciou aj v meste Snina. Vďaka dobrej spolupráci Denného stacionára Snina a rímskokatolíckej farnosti Povýšenia Svätého kríža sa tento rok vyzbieralo dostatok potrie pre žiakov v núdzi. Pár dní pred začiatkom školského roka odovzdávali vyzbierané pomôcky. „Teším sa každému, kto pomoc prijíma, pretože niekedy je to ťažké. Avšak nie je hanbou prijať pomocnú ruku. Sme radi, že takto môžeme tú pomocnú ruku podať aj my,“ vrúcne privítal rodiny otec Slavomír Bakoň, dekan – farár farnosti Povýšenia Svätého kríža v Snine.

Teším sa každému, kto pomoc prijíma, pretože niekedy je to ťažké. Avšak nie je hanbou prijať pomocnú ruku. Sme radi, že takto môžeme tú pomocnú ruku podať aj my.

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-62

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-13

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-85

Obdarovali takmer 50 školákov

Krásne boli svedectvá samotných darcov. Keď napríklad prišiel chlapček so svojou školskou taškou so slovami, že ju daruje, pretože už bude mať väčšiu.

  • Pani Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina bola úprimne vďačná Sninčanom za štedrosť a ochotu podeliť sa. „Krásne boli svedectvá samotných darcov. Keď napríklad prišiel chlapček so svojou školskou taškou so slovami, že ju daruje, pretože už bude mať väčšiu,“ dodáva pani Čopová. Odovzdávanie školských potrieb spojili aj s darovaním detského oblečenia, prezuviek a topánok. V priebehu dvoch dní obdarili vyše 15 rodín, v ktorých vystrojili spolu vyše 45 žiakov. Pani Čopová dodáva, že s rodinami pracujú počas celého roka. S niektorými spolupracuje charita dlhodobejšie, a preto ich poznáme už osobnejšie. Medzi obdarovanými bola aj pani Veronika, ktorá ma doma štyroch školákov: „Dnes je finančne veľmi náročné vystrojiť deti do školy. Na začiatku roka sú okrem potrieb ešte rôzne školské poplatky, krúžky alebo kúpa špeciálnych kníh. Určite nám táto zbierka pomohla. Veľmi.“

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-58

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-79

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-56

V-Snine-sme-školskými-pomôckami-obdarili-vyše-45-školákov-82

Každá ceruzka aj tablet sa ráta
  • Zbierka školských pomôcok dokazuje, že štedrosť a radosť z pomoci nie je ohraničená vekom. Dovoľuje pomáhať každému, aj tým, ktorí nevedia pomôcť finančne. Snáď každý z nás má doma zabudnutú ceruzku, tašku, z ktorej deti vyrástli, a snáď každý si pamätá, koľko radosti mal v detstve z pekného peračníka plného farbičiek. Darovať možno akékoľvek školské pomôcky, ktoré sú stále zachovalé a funkčné, a tento rok aj elektronické pomôcky. Zbierka trvá ešte do 15. septembra.