Aktuality

Čo máme nové?

V Pavlovciach nad Uhom testovanie na hepatitídu typu C

pridal: Krajňák | dátum: 1. augusta 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila výzvu na elimináciu hepatitídy C do roku 2030. V rámci  nej sa realizuje testovanie ohrozených skupín obyvateľstva aj na Slovensku. Doteraz to bolo už okolo 1000 ľudí.

Posledný júlový deň sa zapojilo tiež naše Komunitné centrum v  Pavlovciach nad Uhom. Samotný skríning v obci realizovali pedagógovia a študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z Michaloviec pod vedením RNDr. Mgr. Daniely Barkasi, PhD. a PhDr. Márie Popovičovej, PhD. Celkovo sa otestovalo 33 klientov komunitného centra a ďalších občanov, ktorí prejavili záujem.

Z odberu kvapky krvi z prsta s a v priebehu 15 minút sa klient mohol dozvedieť výsledky o tom, či má pozitivitu protilátok na hepatitídu C. Pri testovaní nebol zaznamenaný ani jeden pozitívny výsledok na ochorenie žltačky.

Podujatia sa zúčastnilo spolu 40 osôb, a to vrátane pomocného personálu a študentov vysokej školy, odboru zdravotníctva, ktorí robili samotné testovanie. Klienti v rámci tejto prospešnej akcie ešte vyplnili krátky anonymný dotazník  pre potreby projektu.

    

Mgr. Klaudia Serenčková, odborný garant,  Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom