Aktuality

Čo máme nové?

Trojgeneračná súťaž v pečení: Majster palacinka

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 31. októbra 2022 | kategória: Komunitné centrá

O tom, že ani popoludnia v škole nemusia byť nudné sa mohli presvedčiť zúčastnení ojedinelej súťaži “Majster palacinka” na pôde Elokovaného pracoviska Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove, ktoré organizovalo Komunitné centrum Stropkov.

Každé družstvo malo upiecť čo najväčších počet palaciniek z daného množstva surovín. Následne ich ľubovoľne naplniť a naservírovať. Porota zložená z radov učiteľov školy, žiakov, pracovníkov nášho Komunitného centra a Zdravých regiónov rozhodli: 1. miesto získali mamky, 2. miesto dcéry- žiačky, 3. miesto patrilo starým mamám a cenu poroty si „ vypiekli“ žiačky školy za snahu a veľmi pekný a chutný výsledok ich práce.

Myšlienka zorganizovať takúto súťaž vzišla z radov členiek Komunitnej rady, ktorá pracuje pri charitnom Komunitnom centre v Stropkove a stretla sa s veľkou podporou zo strany vedenia školy i pedagogického zboru.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu vedeniu i zamestnancom školy, ďalším partnerom. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, ktorá bude rozvíjať a zlepšovať medziľudské vzťahy a slušnú komunikáciu v rámci inštitúcií pôsobiacich v našom meste.

 

Majster-palacinka_3

Mastej-palacinka_1

Majster-palacinka_2

KOMUNITNÉ CENTRUM STROPKOV (Mlynská 724) poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám ako aj celej komunite. Poslaním centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni. Vytvárajú priestor všetkým obyvateľom komunity na zlepšenie kvality života, elimináciu sociálneho vylúčenia, hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a sebarealizáciu jednotlivcov.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…