Aktuality

Čo máme nové?

Štartujeme zbierku školských pomôcok

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 31. mája 2019 | kategória: Zbierka školských pomôcok

Už po desiaty raz vyhlasuje Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. SKCH ju tradične spúšťa 1. júna, na Medzinárodný deň detí, keďže zbierka súvisí práve s deťmi. Charita malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.

Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam zberných miest nájdete tu.

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska. Už 10 rokov sa touto celonárodnou zbierkou katolícka charita snaží pomáhať sociálne znevýhodneným deťom, aby opäť v septembri, na začiatku školského roka, mohli zasadnúť do školských lavíc pripravené a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako ostatné deti. O zbierku majú Slováci záujem.

V minulom roku zrealizovala Arcidiecézna charita Košice zbierku na piatich miestach svojich charitných zariadení v Košickom a Prešovskom kraji. Ochotné rodiny venovali Arcidiecéznej charite Košice vyše 250 zošitov, viac ako 100 obalov na zošity, takmer 50 perečníkov, vyše 40 školských tašiek, ale aj ceruzky, perá, farbičky, pravítka či gumy, fixky, strúhadlá a lepidlá. Všetky smerovali do vyše 60 sociálne slabších rodín, a pomohli im ako praktická omoc pred začatím nového školského roka.

Tento rok sa zbierka uskutoční od 1.júna do 15.septembra 2019.

Zberné miesta Arcidiecéznej charity Košice, kde môžete pomôcky odovzdať:

Košice:

  • Arcidiecézna charita Košice, Masarykova 19, pracovné dni  8:00 – 15:00 hod.
  • Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.
  • Bočná 2, špecializovaná poradňa, pracovné dni 8:00 – 11:30 hod.

Košická Nová Ves 

  • Krízové centrum pre matky s deťmi, Poľná 1; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Snina

  •  Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059; pracovné dni 8:00 – 15:00 hod.

Lipany

  • Komunitné centrum Lipany, Kapitána Nálepku 19; pracovné dni 8:00 – 15:00 hod.

Stropkov

  • Komunitné centrum Stropkov, Mlynská 724; pracovné dni 8:00 – 15:00 hod.

Michalovce

  • Charitatívno – sociálne centrum, Okružná 3657; pracovné dni 8:00 – 15:00 hod

Humenné 

  • Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa, Kukorelliho 1498/10,  pracovné dni 8:00 -15:00 hod