Aktuality

Čo máme nové?

Spolufinancovanie dotáciou z mesta Humenné

pridal: Krajňák | dátum: 6. septembra 2019 | kategória: Pomáhame vďaka

Názov projektu: Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul. Kukorelliho 1498, Humenné

Výška dotácie: 5 100.- €

Termín použitia dotácie:  1.1.- 31.12.2019

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE  MESTA HUMENNÉ

Mesto Humenné poskytnutím dotácie zo svojich finančných prostriedkov pre Arcidiecéznu charitu  Košice prispieva k jej činnosti podporou prevádzky jedálne s denným výdajom teplých polievok pre ľudí bez domova.