Aktuality

Čo máme nové?

Spolufinancovanie z Košického samosprávneho kraja

pridal: Krajňák | dátum: 8. augusta 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Názov projektu: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji, Výška dotácie: 16 560  €, Termín použitia dotácie:   do 15.10.2019

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE  KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Košický samosprávny kraj poskytnutím dotácie prispieva k zvýšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa Arcidiecéznej charity Košice v  Dome pokojnej staroby A.F. Colbrieho v Košiciach a v Charitnom dome sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach prostredníctvom čiastočnej úhrady prevádzkových a mzdových nákladov.