Aktuality

Čo máme nové?

Spojme sa v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 7. februára 2021 | kategória: Zoznam aktualít

8. februára, v Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, kedy slávime
liturgickú spomienku na sv. Bakhitu, sväticu zo Sudánu a patrónku zotročených, prebiehajú po
celom svete modlitby za obete, ktoré tak ako sv. Bakhita zažili či stále prežívajú hrôzy otroctva. Na
Slovensku podujatie organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci projektu STOP
obchodovaniu s ľuďmi a tento rok pozýva veriacich k modlitbám vo svojich domovoch. Hoci
stretnutie v chrámoch nie je možné, sila modlitby vie prekročiť hranice obmedzení a zjednotí nás
i naše prosby na diaľku.

Obete obchodovania s ľuďmi nachádzame všade vo svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Posledné
údaje MV SR hovoria o 60 identifikovaných slovenských obetiach a 2 cudzincoch vykorisťovaných na
území Slovenska. Až 16 obetí bolo maloletých, z nich najmladšie bolo len 5-mesačné dieťa. Skutočný
počet obetí na Slovensku však môže byť niekoľkonásobne vyšší, pretože nie všetky obete sa podarí
odhaliť.
„Ide o druhý najvýnosnejší organizovaný zločin, ktorý sa zameriava najmä na ekonomicky slabšie
skupiny. V roku 2019 vzrástol počet odhadovaných obetí z 27 miliónov na 40 miliónoch ľudí. Dôvodom
je aj utečenecká kríza, pretože migranti sú extrémne zraniteľnou skupinou. Podobný dopad na počet
obetí môže mať dnes pandémia,“ hovorí Jana Ursiny, manažérka projektu STOP obchodovaniu s
ľuďmi.
Slovenská katolícka charita je zapojená do iniciatívy európskych charít a ďalších kresťanských
spoločenstiev bojujúcich za odstránenie všetkých foriem otroctva. Dnes spoločne upozorňujú, že pri
všetkom úsilí o zvládnutie pandémie nesmieme zabudnúť na našich najslabších, ktorých z dôvodu
prehlbujúcej sa chudoby a zhoršujúcej sa situácie čoraz viac ohrozuje aj riziko vykorisťovania.

Pandémia nám zabránila prežiť modlitby v atmosfére väčšieho spoločenstva v chráme, no umožní
nám novým spôsobom vypočuť hlasy trpiacich: v súkromí našich domovov a možno o čosi
intenzívnejšie. „Veriaci majú možnosť precítiť vlastné slová obetí, ktoré sa podarilo zachrániť a dostali
novú šancu na život. Navyše, tohtoročné materiály k modlitbám umožňujú zapojiť do podujatia aj
najmenších,“ informuje Jana Ursiny. „Pripravili sme obrázok africkej svätice na vymaľovanie pre nižšie
ročníky a súťaž pre staršie deti, ktoré nakreslia vlastný obrázok sv. Bakhity. Do konca februára ho
môžu zaslať na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 811 01 Bratislava s označením
zásielky ´sv. Bakhita´. Zo všetkých diel vyberieme 3 najpôsobivejšie a tie odmeníme malým darčekom
z Afriky.“
Spoločná modlitba za obete obchodovania zaznie 8. februára a vypočuť si ju môžete
prostredníctvom facebookovej stránky Slovenskej katolíckej charity po 19.30. Okrem toho sú
jednotlivci, rodiny aj malé spoločenstvá pozvané aj následne sa zapojiť do modlitby za obete
obchodovania prostredníctvom materiálu pripraveného na stránke Charity. So spoločenstvom Charity
tak môžeme spoločne prosiť a modliť sa za životy zotročených, aj tých, ktorých sa podarilo vyslobodiť,
aby našli silu na vieru a odpustenie.

Modlitebné materiály sú k dispozícii na stránke Charity www.obchodsludmi.sk pod záložkou sv.
Bakhita alebo požiadaním na e-mailovej adrese [email protected].