Aktuality

Čo máme nové?

Sme nútení zatvoriť stacionár v Prešove

pridal: Krajňák | dátum: 5. marca 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Od 1. marca žiaľ už nepokračuje v činnosti náš najlepší denný stacionár.

Riaditeľ ADCH Košice Ing. Cyril Korpesio: „Bojom o prežitie bol uplynulý rok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, a to kvôli veľkej novele zákona o sociálnych službách zo záveru roku 2017, ktorá sa dotýkala financovania sociálnych služieb. Ministerstvo presunulo rozhodnutia o prežití zariadení sociálnych služieb na samosprávy.

Zmenilo systém financovania tak, že iba spolufinancuje časť miezd a odvodov neverejného poskytovateľa a  o  zvyšnú časť miezd a odvodov a prevádzkové náklady sa majú postarať samosprávy. V zákone je zle nastavený výpočet (vzorec), čo konštatoval aj  predseda vlády na tlačovej besede po rokovaní so zástupcami  krajských a obecných samospráv a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb ešte 13.9.2018  http://www.teraz.sk/ekonomika/premier-rezort-prace-predlozi-upra/348475-clanok.html  

Už vtedy sme upozorňovali nato, že neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa stali rukojemníkmi samospráv.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa zmeny vzorca nedočkali a zle nastavený zákon sa prejavil aj s dôsledkami. Pán  premiér prisľúbil, že nenechá kvôli zlému zákonu padnúť ani jedno zariadenie. Požiadali sme ho o pomoc pri záchrane prevádzok 5 zariadení, kde sme sa so samosprávami nevedeli dohodnúť na dôstojnom financovaní a hrozil im zánik. Ako odpoveď na našu žiadosť adresovanú premiérovi prišiel list s nič nehovoriacim znením z MPSVR SR.

Problém denného stacionára v Prešove tkvel v tom, že aj keď ho pravidelne navštevovalo 27 prijímateľov s trvalým pobytom v meste Prešov, samospráva až do novembra 2018 trvala na tom, že charite zazmluvní iba 1 prijímateľa, následne sa v decembri sa po dlhých rokovaniach rozhodlo zazmluvniť 12 prijímateľov tejto sociálnej služby.  Teda viac, ako polovicu prijímateľov nám mesto nezazmluvnilo. Pre tento konkrétny denný stacionár to znamenalo za rok 2018 výpadok viac, ako 20 tisíc eur.

Ďalší negatívny dopad zlého vzorca sa ukázal vo financovaní tohto denného stacionára pre rok 2019. Ministerstvo návrhom novely upravilo personálne štandardy. V praxi to znamená, že ak doteraz na 6 prijímateľov postačoval 1 zamestnanec, od 1.1.2019 už 1 zamestnanec postačuje iba na 4,5 prijímateľov. Pri vyšších stupňoch odkázanosti to je dokonca 1 zamestnanec na 3 prijímateľov. Museli by sme prijímať naviac ďalších zamestnancov.  Zároveň by sme kvôli zvyšovaniu minimálnej mzdy, ďalšiemu zvyšovaniu príplatkov od mája 2019 a zavedeniu rekreačného poplatku pre zamestnancov mali ďalšie zvýšené náklady. Tie ani nie sú zahrnuté podľa už uvedeného zlého vzorca v nákladoch roku 2018, z ktorých sa vychádza pri stanovení finančného príspevku na prevádzku zo samosprávy na rok 2019.

Zároveň podľa neho by nám  mesto rátalo svoj príspevok podľa stavu zamestnancov z roku 2018. Nárast počtu zamestnancov by sa tak nemohol zohľadniť v príspevku samosprávy na rok 2019. V dennom stacionári by to znamenalo výpadok príjmov na rok 2019 až do výšky 40 tisíc eur. Za takého stavu sme nútení  zatvoriť od 1.3.2019 náš najlepší denný stacionár na východnom Slovensku.

Z médií sme sa dozvedeli, že mesto Prešov minulý a tento rok otvorilo ďalšie dva denné stacionáre a dnes má vo svojej pôsobnosti už 5 denných stacionárov. Presun kompetencie spolufinancovania do pôsobnosti samospráv, pre ktoré môžeme byť reálnou konkurenciou, je teda v konečnom dôsledku pre neverejných poskytovateľov likvidačný.

Predsedom vlády sľúbená zmena diskriminujúcich ustanovení zlého vzorca sa zatiaľ nekoná.“