Aktuality

Čo máme nové?

Skvalitnenie sociálnych služieb vďaka rozšíreniu ubytovacích priestorov v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. októbra 2022 | kategória: Projekty

Vďaka projektu „Skvalitnenie sociálnych služieb vďaka rozšíreniu ubytovacích priestorov v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši“ bolo zrealizované rozšírenie priestorov, tak aby sme dokázali poskytnúť pomocnú ruku väčšiemu počtu prijímateľov. V rámci projektu sme zrealizovali nadstavbu zariadenia, čím sa nám podarilo vytvoriť dve miestnosti v 2. nadzemnom podlaží, na ktoré je prístup cez dverné otvory z chodby na poschodí. Nadstavba bola vyhotovená na dvojici terás, ktoré boli prestrešené a pretransformované na obytné časti zariadenia. Nadstavbu tvorí nová fasádna stena a konštrukcia krovu. Nadstavba bola prestrešená pultovou strechou so spádom 16°, ktorá je napojená na sedlovú strechu. Na múry bola nanesená štuková omietka a z vonkajšej strany fasádna omietka. Podlahy sú keramické a laminátové. Týmto vznikli dve obytné miestnosti s vybavenou kúpeľňou.

Vyzva-poslancov-PSK_22-4

Vyzva-poslancov-PSK_22-2

Vyzva-poslancov-PSK_22-5

Dom pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov Františka Majocha vo Veľkom Šariši ponúka 3 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Víziou zariadenia je zabezpečiť prostredie podporujúce čo najvyššiu mieru samostatnosti a autonómie prijímateľov. Snažíme sa, aby odkázané osoby nachádzali u nás domov, kde prežijú dôstojný život v ovzduší dôvery, tolerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. 

PSK_Vyzva-poslancov-PSK