Aktuality

Čo máme nové?

Školskými pomôckami sme potešili 332 detí a vyše 200 rodín

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. októbra 2021 | kategória: Aktuality

12. ročník obľúbenej Zbierky školských pomôcok opäť pomáhal žiakom a študentov doplniť chýbajúce potreby. V rámci Slovenskej katolíckej charity vyzbierali 45-tisíc školských pomôcok. Kroky darcov smerovali aj do 13 zberných miest Arcidiecéznej charity Košice, ktoré vyzberaných 11-tisíc rozmanitých potrieb darovala 332 žiakom a vyše 200 rodinám. „Vďaka vám odišlo naše dieťa do školy pripravené, veľmi nám to pomohlo.“ Aj týmito slovami ďakujú rodičia žiakov za pomoc, ktorú dostali v tohoročnej Zbierke školských pomôcok.

Pomoc na ceste za vzdelaním

Na začiatku školského roka trápia rodičov okrem zoznamov školských potrieb rôzne školské poplatky, platby za krúžky alebo finančne náročné učebnice a pracovné zošity. Tieto výdavky sú spoločné tak pre rodiny, ktoré nemajú finančnú rezervu, ako aj pre tie, ktoré už žijú v chudobe a nedostatočných sociálno-ekonomických podmienkach, čo nevyhnutne vplýva aj na ich deti. Jedným zo zberných miest košickej charity bol aj Denný stacionár Snina, kde odovzdávanie školských potrieb organizovali začiatkom školského roka. Pre pandémiu potreby rozdávali v troch skupinách, aby zabránili hromadnému stretnutiu. „Obdarovaným sa v úvode prihovoril otec Slavomír Bakoň, dekán – farár. Ten vyzdvihol štedrosť darcov, a zároveň poukázal aj na schopnosť prijať dar a byť zaň vďačný. Rodiny si vybrali tie školské pomôcky, ktoré potrebujú, a zároveň sme pre nich pripravili roztriedené oblečenie a obuv pre školákov. Veríme, že táto pomoc bola pre všetky rodiny užitočná a pomohla im preklenúť finančne náročný začiatok školského roka,“ približuje proces obdarovania pani Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina.

Rodiny si vybrali tie školské pomôcky, ktoré potrebujú, a zároveň sme pre nich pripravili roztriedené oblečenie a obuv pre školákov. Veríme, že táto pomoc bola pre všetky rodiny užitočná a pomohla im preklenúť finančne náročný začiatok školského roka.

Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina

DS-Snina-7

DS-Snina-9

DS-Snina-8

Obdarovali 332 školákov a desiatky rodín

V rámci Arcidiecéznej charite Košice pomohli školské potreby viac ako 200 rodinám. Obdarovaných bolo 332 žiakov a študentov. Časť pomôcok ostáva deťom a mladým aj v charitných zariadeniach, kde sa školákom venujú počas celého roka. Napríklad pomôcky pomôžu rodinám z Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. V tomto zariadení dočasne býva 30 rodín. Obdarovaných bolo takmer 50 školákov, ktorým sme pomohli odstrániť obavy z toho, že budú vyčnievať z radu spolužiakov, ktorí netrpia nedostatkom tak ako oni. Časť pomôcok poslúži aj v Komunitnom centre v Sečovciach majú denne 80 až 120 detí, ktoré školské potreby využívajú pri doučovaní alebo kreatívnych aktivitách.

KmC-Stropkov-7

KmC-Stropkov-4

KmC-Stropkov-6

Charitné dielo tvoria darcovia

Do zbierky sa zapojilo niekoľko škôl, samospráv, farností a firiem, no najmä stovky jednotlivcov, ktorí sa rozhodli podporiť myšlienku pomoci deťom. „Ďakujeme všetkým, ktorí svojim nezištným darom pomohli školákom a ich rodinám k ľahšiemu nástupu do školy. Medzi obdarovanými sú rodiny, s ktorými v rámci charity pracujeme dlhodobo, ale aj tie, ktoré trpia núdzou, avšak na prvý pohľad to nie je poznať. V neposlednom rade ďakujeme aj v mene detí, ktoré len vďaka Charite zažívajú šancu na pestrejšie detstvo,“ poďakoval Cyril Korpesio, riaditeľ košickej charity.

KmC-Pavlovce-2

KmC-Pavlovce-1

Zbierku školských pomôcok, ktorá prebieha každý rok od 1. júna do 15. septembra, organizuje Slovenská katolícka charita v koordinácii s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi charitami. Súčasťou 12. ročníka zbierky je Sociálne štipendium pre školákov, v ktorom sa vyzbieralo vyše 15 000 eur. Použité budú na zaplatenie základných potrieb detí, ale aj krúžkov, doučovania a školských výletov.