Aktuality

Čo máme nové?

Sestra Bernardetta nominovaná medzi Slovenkami roka

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. februára 2022 | kategória: Zoznam aktualít

Veselý úsmev, vrúcny pohľad, otvorené srdce a ruky natiahnuté k objatiu druhého. Takto môžeme jednou vetou opísať Annu Malíkovú, sestru Bernadettu. V službách našej Charity pôsobila dlhé roky. Stála pri vzniku našich komunitných centier v Stropkove a v Sečovciach. Práca s rómskou komunitou je jej srdcovou záležitosťou. Ani na dôchodku neoddychuje a naďalej sa aktívne venuje pomoci núdznym.

Nominovaná Anna Malíková, sestra Bernadetta

ANNA MALÍKOVÁ, sestra BERNADETTA, členka Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Po celý život sa venovala pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a sociálne znevýhodneným. Zaslúžila sa o vytvorenie komunitných centier na viacerých miestach Slovenska. Svoje charitatívne poslanie aktívne napĺňa aj v dôchodkovom veku v Trebišove.

"Som veľmi dojatá, od prvého telefonátu a vďačná Pánu Bohu. Môžem povedať, že som opäť nakopnutá, keď som v tom dôchodkovom veku, neprestať pracovať a ísť ďalej."

O ankete Slovenka roka

Byť ženou je úžasné. A byť slovenskou ženou znamená súhru šikovnosti, šarmu, pracovitosti a krásy. To všetko a ešte oveľa viac spĺňajú nominantky 14. ročníka čitateľskej ankety Slovenka roka, ktoré organizuje Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a so Slovenským národným divadlom. Za Slovenku roka môžete hlasovať aj vy prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 23 (sestra Bernardetta), kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.