Aktuality

Čo máme nové?

Rómky zo Stropkova si opäť zmerali svoje futbalové zručnosti

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 29. mája 2023 | kategória: Komunitné centrá

Koncom mesiaca máj sa v Stropkove uskutočnil v poradí 2. ročník ženského futbalového turnaja. Na umelej trávnatej ploche si svoje športové zručnosti zmeralo 9 amatérskych družstiev tvorených ženami všetkých vekových kategórií. Futbal organizovaný Komunitným centrom Stropkov, ktorý je v správe Arcidiecéznej charity Košice, v spolupráci s mestom Stropkov dokázal prepojiť rómske komunity a zlepšil medziľudské vzťahy. 

Do druhého ročníka ženského amatérskeho turnaja sa zapojilo 9 družstiev, z ktorých si prvenstvo nakoniec odniesol ženský tím z Laščíka. Organizátorom podujatia bolo charitné Komunitné centrum Stropkov, ktorý sa snaží vytvárať priestor na podporu miestnej komunity. „Podujatím sme chceli utužiť susedské a medziľudské vzťahy. Športové a iné kultúrne záležitosti majú napomôcť k vzájomným stretnutiam. Výsledky vidíme denne a vnímame to pozitívne. Aj vďaka takýmto podujatiam napomáhame budovať komunitu, motivovať k aktivite a napĺňať ciele akčného plánu,“ približuje Valéria Cubová, pracovníčka Komunitného centra v Stropkove. Ako dodáva, veľmi si váži iniciatívu i aktivitu žien zo všetkých lokalít mesta.

Aj tento rok úlohu rozhodcu prijal Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov: „Dnes sme boli svedkami v prvom rade pozitívnych emócií, videli sme veľa gólov a zábavných situácií. Toto bolo aj zmyslom popoludnia, a to stráviť spoločný čas. Aktivitou sme odprezentovali nielen šport a spoluprácu, ale aj rómsku komunitu.“

V rámci príprav na podujatie si v centre nacvičovali aj povzbudzovanie. Aladár Batyi, pracovník centra zdôraznil nasadenie, ktoré do príprav dali najmladšie dievčatá. „Futbal je futbal. Je to hra, ale spoločenstvo, ktoré sme vytvorili je niečo,  čo chceme budovať. Je to akcia, kde sa stretnú Rómovia zo všetkých lokalít,“ dodáva Batyi.

Podujatie svojou aktívnou účasťou podporilo mesto Stropkov, Zdravé regióny, terénni pracovníci, Slovenský červený kríž. Sponzorom futbalového turnaja bol aj Program Grassroots – Slovenský futbalový zväz.

Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-14Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-9Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-1Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-18

Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-8Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-10Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-3Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-20

Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-7Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-4Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-16Romky-zo-Stropkova-si-opat-zmerali-svoje-futbalove-zrucnosti-2

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…