Aktuality

Čo máme nové?

Rok 2018 v činnosti charity

pridal: admin | dátum: 1. januára 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Činnosti Arcidiecéznej charity Košice mali v uplynulom  roku  široký záber dotýkajúc sa mnohých ľudí a spoločenských skupín obyvateľstva.

Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice:

„Činnosti Arcidiecéznej charity Košice mali v uplynulom  roku  široký záber dotýkajúc sa mnohých ľudí a spoločenských skupín obyvateľstva. V štyroch Domovoch pokojnej staroby, v Košiciach, Lipanoch, Veľkom Šariši a vo Vojčiciach, sme sa starali o seniorov, ľudí s telesným alebo mentálnym hendikepom. Spolu ich bolo skoro 250.

V jedenástich Denných stacionároch, v Bardejove, Humennom, Košiciach, Lipanoch, Michalovciach, Prešov, Sabinove, Sečovciach, Snine a Vojčiciach, sme sa venovali okrem seniorov aj špecifickým cieľovým skupinám, ľuďom s Dawnovým syndrómom a aj ľuďom s telesnými hendikepmi. Rodinní príslušníci si tak mohli aspoň niekoľko hodín počas dňa oddýchnuť od  povinností k hendikepovaným, ktoré sú pre nich veľkou záťažou. V stacionároch sme sa starali o približne 200 ľudí.

Ľudia bez domova, osamelé matky s deťmi a odchovanci z detských domovov, ktorí sa po dovŕšení 18 roku života ocitli na ulici bez akejkoľvek prípravy na tvrdé životné podmienky ulice, boli ďalšou veľkou cieľovou skupinou ľudí, o ktorých sa charita starala v službách krízovej intervencie. Aj táto cieľová skupina ľudí je dosť početná. V útulkoch, nocľahárňach, domove na pol ceste a zariadení podporovaného bývania – v Košiciach a Vranove nad Topľou –  bývalo v uplynulom roku  zhruba 250 ľudí.

O chorých ľudí, ktorí sú ošetrovaní v domácom prostredí a nemusia sa presúvať každý deň do nemocnice sa starali naše Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Päť agentúr pôsobiacich v Bardejove, Košiciach, Lipanoch, Sobranciach a  v Trebišove sa ročne postaralo o zhruba 1000 pacientov. V uplynulom roku sme poskytovali tiež opatrovateľskú službu pre špecifickú skupinu približne 100 ľudí priamo v ich domácom prostredí, ktoré dôverne poznajú a s opatrovateľkami, ktorým dôverujú.

Ťažko chorým a zomierajúcim pomáhala  naša charita v hospici Matky Terezy v Bardejove.  Tento rok sme doprevádzali na večnosť vyše  60 ľudí. Náročnosť tejto práce nespočíva len v tom, že na odchod sa pripravuje ťažko chorý človek, ale personál musí zvládať aj prácu s rodinnými príslušníkmi umierajúcich. Je to ťažká a zodpovedná práca, ktorej ovocie presahuje až do večnosti. Od svojho vzniku v  roku 2003 v hospici odišlo na večnosť už viac ak  tisíc ľudí.

V štyroch komunitných centrách, v Lipanoch, Sečovciach, Stropkove a Pavlovciach nad Uhom, sa naši pracovníci venovali hlavne marginalizovanej rómskej komunite vytvárajúc priestor pre aktivity a podujatia so zapojením viac ako 500 rómskych detí a ich rodičov.

V špecializovaných sociálnych poradniach sa poradenstvu v sociálnej, psychologickej aj zdravotnej oblasti venovalo 9 špecializovaných poradcov, ktorí pomáhali v priebehu roka jednorazovo alebo dlhodobo vyše 900 ľudom zvládať ťažké a zložité životné situácie.

V potravinovej pomoci sa nám podarilo zvládnuť veľkú časť projektu OP FEAD, v ktorom distribuujeme rodinám a jednotlivcom-ľuďom v hmotnej núdzi v desiatich okresoch Košického a Prešovského kraja trinásť kilové balíky trvanlivých potravín. Pri každom zo štyroch rozvozov sme museli zvládnuť rozdať približne 17 až 19 tisíc balíkov. Pri poslednom v novembri to bolo doručenie až 12 tisíc príjemcom a za celý rok tak spolu  viac ako  jeden milión kilogramov potravín.

ADCH Košice zamestnávala v priebehu roku  približne 500 vlastných pracovníkov a za spoluprácu sme boli a naďalej sme vďační viac ako dvesto ochotným dobrovoľníkom.“