Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít: Čas vďaky a spoločného budovania vzťahov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. októbra 2023 | kategória: Zoznam aktualít

Prvý októbrový piatok smerovali kroky približne 750 charitných zamestnancov, klientov i dobrovoľníkov zo všetkých kútoch Slovenska do Červeného Kláštora. Každoročné podujatie „Púť charít“ vytvorilo aj tentokrát priestor na budovanie vzájomných vzťahov, kolegiálnej podpory, duchovného povzbudenia i obohatenia z krásy pieninskej prírody. Tento rok bola hlavným hostiteľom Spišská katolícka charita.

Nech tvoj oheň horí, ale nevyhorí!

Mottom v poradí 14. ročníka stretnutia všetkých pracovníkov sa znelo: „Nech tvoj oheň horí, ale nevyhorí.“ Na túto tému odzneli aj povzbudzujúce slová pátra Michal Zamkovský, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že nemôžeme slúžiť iným len z vlastnej túžby, moci a bez Neho v srdci.

Súčasťou programu bol aj hudobno-tanečný program, ktorý ponúkli naši zverenci z Charitného domu sv. Štefana v Snine. Piesne prepojené s mottom púte i tanečné vystúpenie bolo dôkazom šikovnosti celého kolektívu mladých, ale aj ich inklúzie a otvorenosti. Potlesk a pochvalné slová potvrdili, že keď pracujete usilovne, vytrvalo a s láskou, každá námaha prináša výsledok i radosť.

 

Put-charit-Caritas-73Put-charit-Caritas-75Put-charit-Caritas-69

Put-charit-Caritas-54Put-charit-Caritas-79Put-charit-Caritas-94

Put-charit-Caritas-30Put-charit-Caritas-80Put-charit-Caritas-76

Na mieste, kde kedysi prebývali mnísi, pozdravil všetkých prítomných aj generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech: Zdvihnite ruky a budete vidieť pomocné ruky, ktoré na Slovensku pomáhajú. Chcem vyjadriť vďačnosť týmto rukám, vašim mysliam, vašej dobrej vôli. Chcem poďakovať pánu Bohu za to, že dostávate požehnanie byť pri ľuďoch, ktorí si sami pomôcť nedokážu a ktorí potrebujú našu pomoc.“

Organizátori do programu včlenili aj duchovný rozmer. Okrem modlitby svätého ruženca nechýbala ani slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ Slovenskej katolíckej charity Mons. Tomáš Gális. Obohatením bola aj skupina Rieka Života a vystúpenie Michala Smetanku. Jedným z bodov porady vyjadrili uznanie, pochvalu a ocenili pracovné nasadenie vybraným zamestnancom z jednotlivých arci/diecéznych charít.

 

Put-charit-Caritas-175Put-charit-Caritas-61Put-charit-Caritas-52

Put-charit-Caritas-87Put-charit-Caritas-7Put-charit-Caritas-159

Put-charit-Caritas-112Put-charit-Caritas-50Put-charit-Caritas-24

Za Arcidiecéznu charita Košice ocenenie získali:

Put-charit-Caritas-285Put-charit-Caritas-290Put-charit-Caritas-307

Put-charit-Caritas-291Put-charit-Caritas-287Put-charit-Caritas-301

Put-charit-Caritas-292Put-charit-Caritas-293Put-charit-Caritas-94

14. ročník spoločnej Púte charít, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita, bol v piatok 6. októbra. Hlavným hostiteľom bola Spišská katolícka charita v historickom areáli múzea Červeného Kláštora. Zamestnanci, dobrovoľníci a klienti z celého Slovenska sa stretli, aby spoločne poďakovali za uplynulý rok v zjednotení nielen charitnej farby, ale poslania, a to byť blízko pri človeku.