Aktuality

Čo máme nové?

Prvý slovenský hospic usporiadal dojemné stretnutie pozostalých

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. januára 2020 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi si pri príležitosti vzdania úcty bývalým pacientom pripravil dojemné stretnutie pre pozostalých. Stretnutia sa zúčastnili príbuzní 50 pacientov, ktorí v roku 2019 odišli do večnosti a posledné chvíle svojho života prežili v starostlivosti hospicu.

Na všetkých nebohých si v hospici spomínali v prosbách svätej omše, ktorú celebroval otec Jozef Čeľovský. Vo svojej homílii povzbudil pozostalých a podporil ich v konaní dobra pre blížnych. Prítomní si mohli uctiť aj relikvie sv. Matky Terezy, patrónky hospicu a Jána Pavla II., ktoré sa nachádzajú v adoračnej kaplnke. Hostia si spoločne so zamestnancami zaspomínali na svojich milovaných a vzdali ich úctu. V neposlednom rade padli slová vďaky od hostí k zamestnancom hospicu, ktorí nepretržite stáli pri týchto 50 pacientov. Na záver boli hostia obdarovaní kahancom, ktorý si môžu zapáliť na hrobe svojho zosnulého s úprimnou spomienkou a patričnou meditáciou.

Celé stretnutie sa nieslo v duchu vzájomnej spolupatričnosti, viery a nádeje. Tieto stretnutia sú už každoročnou tradíciou Hospicu Matky Terezy. Majú hlboký význam i opodstatnenie a tvoria súčasť hospicovej filozofie. Majú tiež veľmi dobré ohlasy zo strany pozvaných pozostalých. 

Prvý-slovenský-hospic-usporiadal-dojemné-stretnutie-pozostalých-1

Prvý-slovenský-hospic-usporiadal-dojemné-stretnutie-pozostalých-4