Aktuality

Čo máme nové?

Príbehy ľudí, do ktorých vstúpili poradcovia charity

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 2. decembra 2020 | kategória: Sociálne poradne

Počas slnečného dopoludnia si pani Klaudia vykračovala uličkou mesta. Z víru myšlienok a trápení, ktoré prežívala v mysli so svojou dcérou Amáliou, ju vytrhol nadpis na dverách „Sociálna poradňa“. S otázkou, v čom všetkom sa dá poradiť, vstúpila do kancelárie. So slzami v očiach mi začala rozprávať o trápení svojej dcéry, ktoré ako matka s ňou prežíva. Vypočula som si ju, informovala o možnostiach pomoci a s úsmevov som jej podala vizitku, aby ma v prípade záujmu kontaktovala jej dcéra. Ešte v ten deň mi zazvonil telefón a s Amáliou som si dohodla termín stretnutia.

Špecializované sociálne poradenstvo navštívila pani Amália o niekoľko dní. Začala mi rozprávať svoj životný príbeh a požiadala o pomoc riešiť jej aktuálnu životnú situáciu. Mladá žena s dvomi deťmi žila v nefunkčnom manželstve. Amália spomínala, že je nešťastná, nemá trvalú prácu, stará sa o deti a domácnosť bez finančnej pomoci manžela. Spoločne sme si prešli možnosti, odporučila som jej čas na dôkladne premyslenie a dohodli sme ďalší termín stretnutia. S rozhodnutím, že manželstvo chce ukončiť som jej bola nápomocná pri spísaní rozvodových papierov, a zároveň žiadostí o výživné. Následne som v odbornom špecializovanom poradenstve pokračovali. Keďže bola pani Amália nezamestnaná, vysvetlila som jej možnosti podpory. Pomohla som jej s vypísaním žiadosti o jednorazový príspevok v núdzi.

Pomohla som nielen Amálii, ale aj celej rodine

Rodine pani Amálie pomohla Arcidiecézna charita Košice aj potravinovo-materiálnom výpomocou. Aby obdobie, kým si zabezpečí príjem prečkali, bol im poskytnutý balíček trvanlivých potravín. Zabezpečili sme im aj oblečenie prostredníctvom sociálneho šatníka.

Z následných rozhovorov vyplynulo, že pomoc potrebujú aj jej rodičia. Ťažko chorý otec mal problémy so zdravotnou poisťovňou, a tým aj s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Začal sa ďalší kolobeh vypisovania žiadostí a papierov. Komunikovali sme so zdravotnou poisťovňou, pomohli s ďalšími žiadosťami o príspevky. Pani Amália mi ďakovala. Sama by sa v úradných veciach nedokázala zorientovať a o niektorých možnostiach dokonca ani nevedela.

S odstupom času riešila Amália aj potreby svojej mamy, ktorá chcela navštevovať denný stacionár, a tak jej boli poskytnuté kontakty a adresy denných stacionárov v Košiciach, keďže Amália nemá internet.

V kontaktne a pomoci neprestávam

Dodnes sme s Amáliou v kontakte. Podľa potreby jej ponúkam priestor na rozhovor s uistením, že s akýmkoľvek problémom jej aj v budúcnosti pomôžem, ak to sama nebude zvládať. Prípadne pomôcť sa zorientovať v znalostiach zariadení, organizácii a administratívnej činnosti.

Aj to sú príbehy ľudí, ktorí sa obrátili na naše Sociálne poradne, kde poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo. Potrebujte poradiť, vypočuť a pomôcť aj vy? Obráťte sa na naše SOCIÁLNE PORADNE.