Aktuality

Čo máme nové?

Prevenciou k záchrane života s Nadáciou EPH

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. novembra 2020 | kategória: Pomáhame vďaka

V boji proti pandémie a pri ochrane zdravia a bezpečnosti prijímateľov a zamestnancov nám pomohol aj projekt “Prevenciou k záchrane života” z Nadácie EPH. Vďaka projektu sme mohli finančne pokryť časť nákladov spojených s pandémiou v hodnote 4 050 eur. Kúpou teplomerov, dezinfekcií aj prostredníctvom germicídneho žiariču do zariadení poskytujúcich sociálne služby sme prispeli k ochrane najzraniteľnejších skupín. Ďakujeme. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Prevenciou-k-zachrane-zivota-2

Prevenciou-k-zachrane-zivota-3

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH