Aktuality

Čo máme nové?

Prešovský župan návštívil hospic v Bardejove

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 24. mája 2019 | kategória: Hospic Matky Terezy

Predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., s tímom svojich najbližších pracovníkov navštívil v utorok 21. mája Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Ten bol prvým hospicom na Slovensku uvedeným do prevádzky v roku 2003.

Pracovne sa tu stretol s riaditeľom ADCH Košice Ing. Cyrilom Korpesiom, novým vedúcim zariadenia PhDr. Bohušom Čepigom, PhD., a okrem súčasných pracovníkov aj s prvým vedúcim  hospicu Mgr. Ing. Jozefom Krajčím. Za jeho sprievodného slova si prezreli interiér a komplexné vybavenie zariadenia.

Spoločne prerokovali možnosti krajskej samosprávy finančne pomôcť hospicu a charite. Jedným z najväčších problémov je momentálne havarijný stav zatekajúcej strechy, ktorá hospicu spôsobuje nemalé ťažkosti. Dohodli sa na tom, že budú spoločne s vedením samosprávneho kraja hľadať vhodné možnosti podpory prostredníctvom svojej legislatívy, a to najmä v sociálnej a zdravotníckej oblasti, ktorú charita zabezpečuje na základe konkrétnych potrieb a kde v podstate v nemalej miere supluje štát.

V závere sa zastavili v Dennom stacionári sv. Matky Terezy ukončiac návštevu s prísľubom vyvinutia patričného úsilia, aby hospic bol pre spoločnosť užitočný aj v ďalšom období svojho fungovania.