Aktuality

Čo máme nové?

Predvianočná kapustnica pre ľudí bez vlastného domova

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. decembra 2022 | kategória: Charitné Vianoce

Predvianočnú kapustnicu podávali ľuďom bez domova v košickom Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v utorok. Tradičné stretnutie na konci roka zorganizovala Arcidiecézna charita Košice. Podujatie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Takéto posedenie organizujú pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili. Riaditeľ košickej charity Cyril Korpesio pripomenul, že sa ho zúčastňujú všetci, ktorí tu žijú. “Naša kapacita 82 ľudí je naplnená. Keď boli veľmi veľké zimy, boli aj roky, keď sme prijali aj viacerých, no priestory sú značne obmedzené,” povedal s tým, že aj v letných mesiacov majú prevažne plnú kapacitu. Dodal, že okrem samotných obyvateľov charitného domu pozývajú k spoločnému stolu aj miestnych politikov, a to aby vnímali situáciu ľudí bez domova a ich rozhodnutia následne pozitívne vplývali na sociálnu oblasť.

“Musíme si navzájom niesť bremená a zo svojho šťastia dať tomu druhému. Chceme nadvihnúť ich úroveň a povedať, že dôstojnosť človeka je to najväčšie, čo môžu mať,” uviedol. Okrem ľudských práv či práva na život upriamil pozornosť aj na právo na šťastie. “Týchto ľudí treba dvíhať a my sme tu preto, aby sme ako starší bratia, možno i trošku solventnejší a schopnejší, im nielen popriali, ale aj pracovali na ich budúcom šťastí a ukázali, že sme na ich strane a že im chceme pomôcť znášať reálie ich ťažkého života,” dodal.

Vianočný čas býva pre obyvateľov Charitného domu často náročný. Väčšina z nich by ho najradšej trávila so svojimi blízkymi, no osud to zariadil inak. Aj preto štedrovečerné menu rozdávali ľuďom pozvaní hostia ako prejav solidarity i povzbudenia ľudí, ktorí sa ocitli v nepriazni života. Súčasťou programu bolo aj program pripravení deťmi zo Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach.

Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-11Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-4

Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-1Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-13

Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-10Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-5

Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-9Predvianocna-kapustnica-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-2022-6

Typické vianočné menu Charita mohla pripraviť aj vďaka podpore RYBA Košice, LABAŠ – veľkoobchod s potravinami Košice – Sídlisko Ťahanovce , pán Milan Pach, poslanec Mestská časť Košice – Sídlisko KVP , rodina Lešková a Košice – Mesto Košice. Obrovský obdiv si zaslúžia predovšetkým zamestnanci Charity, ktorí sú oporou pre týchto ľudí v núdzi. Napriek nedokonalostiam sú zapálení v napĺňaní charitného poslania. 

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…