Aktuality

Čo máme nové?

Pre seniorov si pripravili aktívnu besedu s lekárkou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. októbra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Pre seniorov si v rámci októbra, mesiaca úcty k starším, pripravil Denný stacionár sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi praktickú a zaujímavú prednášku. So svojimi odbornými znalosťami sa podelila  MUDr. Janka Čepigová, dlhodobá primárka a zakladateľka bardejovskej Záchrannej služby, dnes lekárka v a.s. Bardejovské kúpele.

Pani lekárka zanietene porozprávala o prejavoch i príčinách vzniku diabetických či srdcových chorôb v staršom veku. Dotkla sa aj rizík vzniku dehydratácie v súvislosti s nedodržiavaním pitného režimu u seniorov. Hovorila aj o indikáciách na kúpeľnú liečbu a jej priebehu. Aktuálnosť tém aj praktické rady ako predchádzať ochoreniam aj podporiť prevenciu oslovili všetkých prítomných. Už dnes plánujeme ďalšie prednášky. Aj takto prežívajú naši seniori, prijímatelia novoveského stacionára, svoje dni a tešia sa už na ďalšie aktivity, ktoré im vedenie stacionáru a hospicu radi zabezpečia.

Zriaďovanie Denných stacionárov pre seniorov sa stali v poslednom desaťročí akýmsi užitočným hitom v našej spoločnosti. Začínali s istými ťažkosťami, ale časom si získali a preukázali svoju opodstatnenosť. Svojimi službami sú pre nás užitočnými. Aj v rámci Arcidiecéznej charity Košice ich máme niekoľko a je pozoruhodné, že sa ich prijímatelia neuzatvárajú, ale viaceré sa svojou činnosťou prezentujú s tým, čo tam konajú, s čím sa zaoberajú a ako trávia svoj čas. Jedným z úspešných zariadení je aj Denný stacionár pre seniorov sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, patriaci do správy tamojšieho hospicu. Záujmové činnosti i aktivity si pripravujú celoročne.