Aktuality

Čo máme nové?

Zjednotili sme sa v modlitbe za našich drahých zosnulých

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 31. januára 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Nove Vsi vlani odprevadil do večnosti 60 pacientov. Zamestnanci hospicu im pomáhali odborne a ľudsky zmierniť bolesť i utrpenie v posledných týždňoch života. Aj tento rok sme vytvorili jedno spoločenstvo s pozostalými a modlitbou sme si uctili pamiatku ich milovaných, pacientov hospicu.

V roku 2020 do rúk Hospicu Matky Terezy zverilo svojich drahých v poslednom štádiu ochorenia 60 rodín. Každá so svojim jedinečným životným príbehom. Multidisciplinárny hospicový tím každého jedného prijal ako človeka, ktorý má neopísateľnú hodnotu. Človeka milovaného Bohom a svojimi najbližšími. Ďakujeme príbuzným za dôveru, s ktorou nám zverili svojich drahých. Krehkých a trpiacich pacientov, pri ktorých sme mohli stáť v takej citlivej chvíli, akou je odprevádzanie milovaného za bránou smrti. 

Spomienková-slávnosť

Bohoslužobný-priestor-2

Spomienková slávnosť bola online

Práve sobotňajšou spomienkovou slávnosťou sme sa zjednotili s rodinami pozostalých pri svätej omši. Spojili sme sa online vďaka živému vysielaniu z Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove, počas ktorej svoju skúsenosť spomenul aj duchovný otec Marek Kreheľ: „Keď sa otvorili dvere izby, kde ležal chorý, okolo jeho lôžka som našiel stáť sestry s ružencom v ruke. Stáli s pohľadom upretým na tvár ešte žijúceho, ktorý o krátku chvíľu odišiel. Vtedy som si uvedomil, aké krásne je umierať v spoločenstve ľudí, ktorí majú modlitbu na perách a odporúčajú zomrelého Pánovi. Bolo to vo chvíli, kedy príbuzní nemohli byť pri jeho lôžku. Tú rolu nahradili druhí. Práve náš bardejovský hospic, ktorý odprevádza trpiacich a chorých. Za to im ďakujem.“

 

Vtedy som si uvedomil, aké krásne je umierať v spoločenstve ľudí, ktorí majú modlitbu na perách a odporúčajú zomrelého Pánovi. Bolo to vo chvíli, kedy príbuzní nemohli byť pri jeho lôžku. Tú rolu nahradili druhí. Práve náš bardejovský hospic