Aktuality

Čo máme nové?

Pozvánka na ” Duchovné sprevádzanie, 23.-24.9.2019 Bardejov”

pridal: Krajňák | dátum: 11. septembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Hospic Matky Terezy je organizátorom stretnutia “Duchovné sprevádzanie”, ktoré sa uskutoční 23. a 24. septembra 2019 v Bardejove. Aktivita je zastrešená komorou sestier, prednášajúcou bude Mgr. Monika Mojžišová.

 

POZVÁNKA

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Tel: 055/6255317, E-mail: [email protected]www.charita-ke.sk

 

Hospic Matky Terezy, Pri štadióne 23, 085 01

Bardejovská Nová Ves

Tel.: 054/474 26 62, E-mail.: [email protected] 

 

 

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE

23.-24.9.2019 Hospic Matky Terezy

Prednášajúca: Mgr. Monika Mojžišová

 

  1. DEŇ: 23.09.2019

09:00                   Úvod a privítanie

09:30 – 10:30     Prednáška: Kto si ty ? S akou mocou prichádzaš  k chorému…

11:00 – 12:00     Prednáška: Majú duchovné potreby všetci ? Ako ich napĺňať.

OBED

13:30 – 14:30     Prednáška: Svedectvo o sprevádzaní v nemocničnom aj domácom prostredí zo Sprevádzania o. z.

15:00                   Korunka Božieho Milosrdenstva a sv. omša s adoráciou

 

  1. DEŇ: 24.09.2019

09:30 – 10:30      Prednáška: Pane,  daj nám pokorné a čisté srdcia.

11:00 – 12:00      Prednáška: Diskusia,  svedectvo o vzniku mobilného hospicu.

OBED

13:30 – 14:30      Záver stretnutia a vyhodnotenie, čo nám to dalo.

15:00                    Korunka Božieho Milosrdenstva a sv. omša s adoráciou

 

            Účastnícky poplatok 2 eur/deň