Aktuality

Čo máme nové?

Požehnané Vianoce a radostný nový rok

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 24. decembra 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Boh prichádza, aby bol s nami. Nech nám symbol dieťaťa v jasliach pripomína istotu, ktorá napĺňa naše srdcia pokojom a radosťou z vtelenia k Bohu, ktorý prebýva s nami a napĺňa naše dni nádejou.

Požehnané prežitie vianočných sviatkov a radostný nový rok 2022 praje 

Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.