Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame zmierňovať priepasť

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. júna 2020 | kategória: Komunitné centrum Sečovce

Šťastné a radostné detstvo nie je samozrejmosť pre všetky deti. Tie, ktoré žijú v materiálnom, finančnom alebo sociálnom nedostatku majú problém byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Dôsledky vidíme napríklad pri vzdelávacom procese. Deti z chudobnejších pomerov a nepodnetného prostredia zaostávajú v porovnaní s ich rovesníkmi.

Pomáhame-zmierňovať-priepasť-7

Pomáhame-zmierňovať-priepasť-1

Pomáhame-zmierňovať-priepasť-3

Aktivity Komunitného centra v Sečovciach smerujú práve na podporu miestnej komunity. Odborní zamestnanci ponúkajú šancu deťom pracovať na sebe. Pomáhajú pri plnení školských povinností aj pri mimoškolských aktivitách. Samotní učitelia potvrdili, že deti, ktoré pravidelne navštevujú Komunitné centrum v Sečovciach majú v škole lepšie výsledky, sú sústredenejší a motivovanejší pracovať na svojom zlepšení.

Opätovné otvorenie školských brán a začiatok mesiaca jún sme oslávili radostne, veselo a spoločne.