Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhali sme vďaka Nadácii EPH

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 17. decembra 2019 | kategória: Pomáhame vďaka

Vďaka podpore od Nadácie EPH mohla byť Arcidiecézna charita Košice nápomocná desiatkam jednotlivcom i rodinám v núdzi. Na materiálnu pomoc bola vyhradená suma 10 000 eur. Rodinám v zložitej životnej situácii sme pomohli kúpou potravín, sporákov, dioptrických okuliarov, palivového dreva a podobne. Cieľom tohto spoločného projektu bolo pomôcť ľuďom v akútnej nepriaznivej situácii.

Nový notebook pre zrakovo postihnutého Matúša ​

Osemnásťročný študent Matúš má dlhé roky zdravotné komplikácie. Niekoľko operácii, zápalov a zdravotných komplikácii ho pripravili o zrak. Napriek zdravotným komplikáciám, s ktorými Matúš každý deň bojuje, nestráca radosť zo štúdia. Aj keď už nerozozná tvár svojej mamy a bolesť sa nezmierňuje, chce študovať ďalej. To mu umožňuje moderná technika. PC alebo notebook s programom, ktorý užívateľovi umožňuje vytvárať a čítať knihy. Vďaka Nadácii EPH sme Matúšovi zakúpili nový notebook, ktorý pomáha prekonávať jednu z bariér pre nevidiaceho študenta. Uľahčili sme Matúšovi prístup k štúdiu aj odbremenili rodinu v zložitej situácii.

Nový-notebook-pre-zrakovo-postihnutého-Matúša-

Palivové-drevo-pre-rodinku-na-vykurovanie-počas-zimy​

PALIVOVÉ DREVO PRE RODINU NA VYKUROVANIE POČAS ZIMY

Pani Júlia býva so svojimi tromi deťmi v staršom rodinnom dome. Momentálne kvôli zdravotným problémom je bez práce a z dôvodu nedoplatkov ostali bez elektriny. Rodinný príjem nepostačuje ani na uhradenie základných životných potrieb, ledva uhradia náklady na stravu. Táto rodina, ktorá sa nachádza v náročnej životnej situácii, by sa kvôli nedostatku financií mohla ocitnúť priamo na ulici. Aby sme takejto udalosti predišli, pomohli sme im prostredníctvom Nadácie EPH. Kúpou palivového dreva na zimnú sezónu sme rodine zabezpečili teplo v dome. Neľahkú situáciu sme z časti dokázali zmierniť.

Nákupom potravín sme pomohli 6-člennej rodine

Pán František ostal na svojich 5 detí úplne sám. Po smrti manželky sa živiteľ rodiny borí s finančnými problémami. Náklady na bývanie, štúdium detí, bývanie, potraviny a zabezpečenie každodenného chodu domácnosti prevyšujú zárobok pána Františka. Vďaka Nadácii EPH sme nákupom v hodnote 400 eur doplnili zásoby jedla, nakúpili školské potreby pre deti, nevyhnutné hygienické potreby i lieky. Pred Vianocami finančná výpomoc uľahčila sociálnu situáciu celej rodiny.

Nákupom-sme-pomohli-6-člennej-rodinke

Nový-sporák-pre-dôchodcu-ktorý-ostal-sám

Nový sporák pre dôchodcu, ktorý ostal sám

Dôchodcovi Petrovi po smrti manželky výrazne prospieva pobyt v dennom stacionári. Vďaka kolektívu nachádza nielen socializáciu, ale aj zmysluplné využitie voľného času. Viackrát sa sťažoval na plynový sporák, ktorý pomaly dosluhuje. Snažil sa aj o jeho opravu, avšak bez odborných znalostí a z bezpečnostných dôvodov to bolo márne. Pán Peter nemá deti ani blízku rodinu, ktorá by mu v tejto potrebe pomohla. Kvôli nízkemu dôchodku si kúpu sporáka nemohol dovoliť. Vďaka Nadácii EPH a adresnej pomoci si pán Peter mohol zakúpiť nový sporák.

 

Nadácia EPH bola založená 30.októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH