Aktuality

Čo máme nové?

Podpora sociálnych služieb a paliatívnej zdravotnej starostlivosti v Hospici Matky Terezy

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 26. októbra 2020 | kategória: Hospic Matky Terezy

V roku 2020 sme vďaka finančnej dotácii z Prešovského samosprávneho kraja mohli zlepšiť poskytovanie zdravotnej a paliatívnej starostlivosti v Hospici Matky Terezy prostredníctvom zlepšenia priestorových podmienok, konkrétne rekonštrukciou strechy. Finančná dotácia bola poskytnutá v rámci vyhlásenej výzvy “Výzva pre región 2020”, programu 4 – Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_03

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_06

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_01

Viac o projekte:

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_02

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_04

Projekt_PSK_vyzva-pre-regiony-2020_05

Propagácia_Zmluva-PSK_Výzva-pre-región_Bardejov