Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie MPSVaR SR

pridal: Krajňák | dátum: 20. decembra 2018 | kategória: Zoznam aktualít

Aktivity realizované vďaka finančnej podpore MPSVaR SR

V roku 2018 bola Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR poskytnutá dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb konkrétne na nákup:

  • 9 ks – Elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom
    Dotácia bola poskytnutá v rozsahu 5000.- EUR pre Dom pokojnej staroby – DKD Veľký Šariš.
  • 10 ks – Elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom
    Dotácia bola poskytnutá v rozsahu 6000.- EUR pre Dom pokojnej staroby – Lipany.