Aktuality

Čo máme nové?

Pandémia ohrozuje sociálne služby najväčšieho neverejného poskytovateľa, Charity

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 19. februára 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Jarnú zbierku na Charitu, ktorá začína túto nedeľu, 21. februára, a trvá do konca marca, ohrozujú zatvorené chrámy. Tie boli zvyčajne miestom zhromaždenia veriacich a zdrojom darov. Slovenská katolícka charita v spolupráci s desiatimi diecéznymi a arcidiecéznymi charitami preto spúšťa zbierku online a apeluje na veriacich aj neveriacich: Príspevkom pomáhate starostlivosti o núdznych aj vo Vašom meste či okrese.

Dopad, ktorý si málokto uvedomuje

Zbierka je veľmi dôležitým zdrojom financovania približne 300 zariadení a služieb, ktoré prostredníctvom charít pomáhajú núdznym po celom Slovensku. Mnohé z týchto zariadení dnes zažívajú z dôvodu pandémie vážne existenčné problémy, mnohým v prípade pretrvávajúcej situácie hrozí, že budú musieť obmedziť svoje služby. To všetko v dobe, kedy núdznych, ktorí strácajú zamestnanie a svojich blízkych, pribúda.

 

„Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie sa však dostávame do stavu ohrozenia,“ informuje Zdenka Lukáčiková z Diecéznej charity Žilina.

Len málokto si uvedomuje, aký dopad bude mať zatvorenie zariadenia na životy konkrétnych ľudí a nakoniec aj tých, ktorých núdza je pre spoločnosť často neviditeľná. O materiálnu pomoc či o domovy, získané na charite, prídu aj klienti, ktorí sa nemajú kam inam uchýliť.

Spišská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Diecézna charita Žilina a ďalšie hlásia nedostatok prostriedkov na zvyšujúce sa náklady, ktoré vznikli z dôvodu pandemických opatrení, rastúceho počtu núdznych, aj nedostatku financií obdržaných od štátu, kvôli čomu sú nútení hľadať náhradu vo verejných daroch. Vysoko podfinancované sú zariadenia ako domovy pre seniorov a ťažko chorých, hospice, nízkoprahové centrá a nocľahárne pre ľudí bez domova či jediný detský domov pre vážne až smrteľne choré deti na Slovensku.

„Takýchto zariadení máme v rámci charity oveľa viac a sme bytostne odkázaní na pomoc v kostoloch a zo zbierky. Veriaci prispievali a ani si možno neuvedomovali, ako veľmi pomáhajú deťom a seniorom,“ dopĺňa Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Služby poskytujú len vďaka štedrosti darcov

V Charite priznávajú, že je to práve štedrosť darcov, ktorá im dáva možnosť pomáhať. K štedrosti povzbudzujú aj teraz. „Situácia, v ktorej sa ocitlo Slovensko a celý svet nám ukázala, aké dôležité a potrebné sú sociálne služby. Mnohí ľudia ochoreli, prišli o blízkeho človeka alebo stratili živobytie a my máme príležitosť podať im pomocnú ruku,“ vysvetľuje Miroslav Dzurech, ktorý sám pred rokmi vymenil post riaditeľa bankovej pobočky za riadenie Charity v Trnave.  

Podporiť zbierku je možné od 21.2. do konca marca online na stránkach Slovenskej katolíckej charity a ďalších diecéznych a arcidiecéznych charít, ale aj individuálne v kostoloch a prostredníctvom SMS. Viac informácií na www.zbierkanacharitu.sk.