Aktuality

Čo máme nové?

Otvárame 11-ročník obľúbenej zbierky školských pomôcok

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. júna 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Po úspešnom jubilejnom ročníku zbierky prichádza Slovenská katolícka charita už 11-ty raz s výzvou na darovanie radosti malým školákom aj mladým študentom. V období od 1.júna do 15. septembra môžete prispievať darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení.

Radostný začiatok školského roka pre každé dieťa

Školská taška a plný peračník vedia spríjemniť návrat do školských lavíc. No nie všetci máme na to, vyprevadiť svoje deti do škôl pripravené. Pre deti zo sociálne slabších pomerov nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek či vôbec pero alebo ceruzku. Vďaka spojeniu s rodinami prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít im tieto potreby zabezpečuje Slovenská katolícka charita. Dokazuje to už 11-ty ročník zbierky, v ktorej sa rodičia i deti vedia podeliť a preukázať tak solidaritu aj svojím spolužiakom.

Použité, no stále funkčné perá, farbičky, pravítka, kružidlá, zošity, nožnice, vodové aj temperové farby, peračníky či zachovalé školské tašky môžete darovať odo Dňa detí až do 15. septembra na 57 zberných miestach po celom Slovensku. Prispejete tak k tomu, aby bol začiatok roka pre každé dieťa radostným. Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je začiatok roka finančne náročným, pomôžete i prírode, pretože posuniete veci, ktoré by ste inak po čase sami vyhodili.

NOVÉ: Tento rok môžete darovať aj notebooky či tablety pre deti zo znevýhodneného prostredia

V reakcii na situáciu rozširuje Slovenská katolícka charita zbierku školských pomôcok o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Množstvo detí stratilo kvôli pandémii v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou. Až 23-tisíc detí nemalo prístup na internet a až 40-tisíc detí bolo ohrozených „výpadkom“ z procesu školskej výučby kvôli sociálne znevýhodnenému prostrediu a nedostatku technologických pomôcok (zdroj).

 Hoci sa ohrozenie vírusom pomaly vytráca, nevyrovnané podmienky na vzdelávanie i lepšiu budúcnosť pretrvávajú. Pre žiakov to môže znamenať trvalé následky z pohľadu prekonávania chudoby v dospelosti a integrácie do spoločnosti. Darovaná elektronika umožní deťom pokračovať vo vzdelávaní, no nielen to. Zaplní aj medzeru, ktorú vnímame už dlhodobo. Pomôže vybudovať zručnosti, ktoré sú dnes dôležité pre budúce zamestnanie a otvorí prístup aj k profesiám, ktoré si žiadajú digitálnu gramotnosť.

 V Charite veríme, že práve vzdelanie je cestou, ako sociálne rozdiely vyrovnávať a začleňovať aj marginalizované skupiny. Preto sa tento rok obraciame na všetkých, ktorí vedia pomôcť – tak na jednotlivcov, ako i na malé či veľké spoločnosti a firmy.

Naše zberné miesta
 • Bardejov
  Denný stacionár Bardejov
  L. Berku 199
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00
 • Humenné
  Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa
  Kukorelliho 1498/10
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00
 • Košice
  Arcidiecézna charita Košice
  Masarykova 19
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00

Dom pokojnej staroby
Južná trieda 2
pondelok – piatok: 8:00 – 16:00

Špecializovaná poradňa
Bočná 2
pondelok – piatok: 8:00 – 11:30

Krízové centrum pre matky s deťmi
Poľná 1
055/6714 594
pondelok – piatok: 8:00 – 16:00 hod.

 • Lipany
  Komunitné centrum Lipany
  Kapitána Nálepku 19
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00
 • Michalovce
  Charitatívno – sociálne centrum
  Okružná 3657
  pondelok – piatok od 8:00 – 15:00
 • Sabinov
  Charitný dom sv. Rafaela
  Ul. 17. novembra 8
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00
 • Snina
  Denný stacionár Snina
  Nám. Jána Pavla II. 2059
  pondelok – piatok: 08:00 – 15:00
 • Stropkov
  Komunitné centrum Stropkov
  Mlynská 724
  pondelok – piatok: 8:00 – 15:00