Aktuality

Čo máme nové?

Operácia vianočné dieťa

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 16. júna 2020 | kategória: Krízové centrum

Deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi sa aktívne zapojili do iniciatívy “Operácia vianočné dieťa”. Od začiatku roka sa deti pravidelne stretávali a prostredníctvom katechéz, lekcií a biblických príbehov sa učili o láske Pána Ježiša a o veľkej Božej rodine. Súčasťou tohto projektu boli darčeky pod vianočným stromčekom.

Operácia-Vianočné-dieťa-5

Operácia-Vianočné-dieťa-7

Operácia-Vianočné-dieťa-6

Deti boli pozvané aktívne sa zapojiť do programu, v ktorom sa im prostredníctvom biblických príbehov, katechéz, modlitebných stretnutí približuje dobrú zvesť o Pánovi Ježišovi a stať sa Jeho nasledovníkom. Počas pandémie boli aktivity pozastavené, a tento čas sme využili spoločne s deťmi osobitne. Katechézy dostali každý zvlášť a vypracovali si ich na izbách. Do aktivít tak zapojili aj svoje mamky. Aj takúto formu má apoštolát o láske Pána a veľkej Božej rodine. 

Operácia-Vianočné-dieťa-4

Operácia-Vianočné-dieťa-3

Operácia vianočné dieťa je celosvetovo najväčší detský projekt, prebieha vďaka pomoci kresťanov a podpore organizácie Samaritan’s Purse. Našim poslaním je ukázať Božiu lásku hmatateľným spôsobom núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnymi cirkvami po celom svete zdieľať dobré správy o Ježišovi Kristovi.