Aktuality

Čo máme nové?

Odpustovou slávnosťou sme si uctili pamiatku bl. Sáry

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 17. mája 2023 | kategória: Zoznam aktualít

Na Masarykovej ulici v Košiciach stojí prízemný kaštielik, ktorý voľakedy postavila rodina Klobušických. Do nedávna to bol Provinciálny dom Regina Pacis, sídlo Spoločnosti sociálnzch sestier. Dnes v ňom sídli naša Arcidiecézna charita Košice.

Pri príležitosti spomienky na bl. Sáru Salkaháziovú sme v kaplnke pripravili odpustovú slávnosť. Sestra Daniela a sestra Ľudmila sa v úvode podelili s historickými míľnikmi Spoločnosti sociálnych sestier, ktoré tento rok oslavujú 100. výročie založenia rádu. O Sáre, zažatej lampe, sme si prezreli dokumentárny film. Zakončením úvodnej časti bola zasväcujúcu modlitba samotnej bl. Sáry. Tú nám autenticky stvárnila herečka Národného divadla Košice, pani Táňa Poláková, ktorá aj v divadelnom predstavení účinkuje ako Sára.

Svätú omšu celebrovanú ThLic. Allanom Tomášom, dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti Košice – Dóm, sme si uctili pamiatku Sáry. Ako v kázni zdôraznil, v meste Košice máme 2 významné osobnosti, ktoré sú úzko späté s Charitou. Svätá Alžbeta a bl. Sára. Košická charita má tu milosť pôsobiť v kaštieli, kde kedysi žila samotná Sára. Práve jej je zasvätené kaplnka, kde sa v rannej modlitbe zjednocujeme za charitné dielo.

Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-18Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-12Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-13Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-3

Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-11Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-8Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-17Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-4

Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-9Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-15Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-2Odpustovou-slavnostou-sme-si-uctili-pamiatku-bl.-Sary-6

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…