Aktuality

Čo máme nové?

Odborný seminár v Hospici Matky Terezy na tému „duchovné sprevádzanie chorých a zomierajúcich“

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 3. októbra 2019 | kategória: Hospic Matky Terezy

V dňoch 23.-24.09.2019 sa v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi uskutočnil odborný seminár jedinečného druhu na tému „duchovné sprevádzanie“ chorých a zomierajúcich ľudí.  Naším vzácnym hosťom a  prednášajúcou bola  zdravotná sestra a vedúca občianskeho združenia „Sprevádzanie“: Mgr. Monika Mojžišová z Levíc.  

Bol to čas vyučovania, ale aj osobných rozhovorov, otázok a zdieľania sa. Pani Mojžišová sa s nami podelila o bohaté skúsenosti  zo sprevádzania zomierajúcich v nemocničnom i v domácom prostredí. Poukázala na dôležitosť,  s akým srdcom prichádzame k chorému človeku, objasnila duchovné potreby chorých a zomierajúcich, a tiež ako ich napĺňať. Celé stretnutie bolo „prepletané“ modlitbami. Veď ako inak… Akú inú nádej môžeme poskytnúť človeku na smrteľnom lôžku?

No so smrťou sa nemusíme stretávať iba v hospicoch, či v zdravotných alebo sociálnych zariadeniach. Často krát sa aj sami doma staráme o svojho ťažko chorého príbuzného. Otázka smrti a zomierania v nás vyvoláva strach. No je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života každého jedného z nás. Bojíme sa priblížiť k človeku, ktorý zomiera. A preto je dôležité vedieť, ako dôstojne a s úctou „vyprevadiť“ zomierajúceho, ale aj citlivo pripraviť jeho blízkych na jeho „odchod“.

Nakoľko  bol tento seminár ponúknutý aj širokej verejnosti, stretnutia sa zúčastnili nielen zamestnanci Hospicu Matky Terezy, ale aj záujemci z okolitých miest. Toto vzácne stretnutie sme prijali s veľkou vďačnosťou a s vedomím dôležitosti šírenia tejto osvety ďalej.

Autor: Mgr. Monika Barnová, sociálny pracovník – špecializovaný sociálny poradca