Aktuality

Čo máme nové?

Odborný seminár: Komplexná starostlivosť o pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. apríla 2024 | kategória: Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice, Hospic Matky Terezy pozýva na odborný seminár na tému: „Komplexná starostlivosť o pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou“. Seminár sa uskutoční 16. mája 2024 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach so začiatkom o 9:00 hodine. Je primárne určený pre sestry pracujúce v zdravotníctve, v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo pôsobiace v rámci sociálnych služieb. Na seminári budú poskytnuté najnovšie poznatky a osvedčené postupy v starostlivosti o pacientov so zavedenou tracheostomickou kanylou.

Základné informácie
Program odborného seminára

Pridajte nadpis - 3