Aktuality

Čo máme nové?

Nové autá umožnia košickej charite bezpečnú a rýchlu prepravu k pacientom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. januára 2023 | kategória: ADOS

Spoločnosť U. S. Steel Košice a Arcidiecézna charita Košice už roky spolupracujú s cieľom pomôcť tým najzraniteľnejším. Pre dobrú vec svoje sily spojili aj tentokrát. Finančný dar košických oceliarní umožnil kúpu 5 nových osobných automobilov. Tie poslúžia sestrám Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré v regiónoch denne navštevujú a ošetrujú desiatky pacientov.

„Spolupráca s Arcidiecéznou charitou Košice trvá už viac rokov. Sme veľmi radi, že sme našli ochotných ľudí, ktorí sú pripravení pomôcť tým, ktorí sú v ťažkej životnej situácii a v núdzi. Ak sa na tom môžeme podieľať, niet lepšej pomoci,“ vyjadril sa k spolupráci Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U. S. Steel Košice.

Hlavnou myšlienkou spoločného projektu bola podpora mobilnosti a dostupnosti služieb ADOS v jednotlivých regiónoch. Pacientmi sú prevažne seniori a dlhodobo chorí ľudia, ktorí zdravotné problémy lepšie znášajú v dôvernom domácom prostredí. Sestry ADOS prichádzajú do ich pohodlia, aby ošetrili rany, zmiernili bolesť alebo podali humánnu terminálnu starostlivosť. „Chcem sa veľmi poďakovať spoločnosti U. S. Steel Košice za spoluprácu a aj tento konkrétny projekt, vďaka ktorému sme zakúpili nové osobné automobily. Tie pomôžu sestrám pri každodennej starostlivosti o chorých,“ ďakoval Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Ako dodáva, automobily ADOS najazdia mesačne približne 15-tisíc kilometrov, aj k pacientom v odľahlejších kútoch regiónov.

ADOS_auta_z-2

ADOS_auta_z-3

Nové vozidlá pomôžu v piatich okresoch východného Slovenska, kde pôsobia sestry ADOS košickej charity. Počas minulého roka sestry ADOS sídliace v Košiciach, Bardejove, Sobranciach, Lipanoch a v Trebišove ošetrili spolu 4 772 pacientov.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…