Aktuality

Čo máme nové?

Nenechajme nádej vyhasnúť

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. decembra 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Kampaň Nenechajme nádej vyhasnúť môže aj vďaka vám zmeniť vianočné sviatky približne 30-tisíc ľuďom po celom Slovensku. Darovať nádej, ktorej symbolom je horiaca zápalka môžete aj vy prostredníctvom www.charita.sk a pomôcť, aby sa jej svetlo pre ľudí v núdzi počas najkrajších sviatkov v roku rozžiarilo o čosi jasnejšie.

Vianoce sú obzvlášť vypätým obdobím pre všetkých, ktorí nemajú možnosť cítiť blízkosť, prijatie a teplo „rodinného krbu“ počas sviatkov radosti a pokoja. Úlohu rodiny či priateľov už viac ako 90 rokov na seba preberá práve charita. Jej obetaví pracovníci a dobrovoľníci ročne pomôžu približne 24 000 ľuďom v núdzi, ktorým nádej na lepší život takmer vyhasla.

Svetlo pre všetkých bez rozdielu

V časoch, ktoré siahajú na istoty nás všetkých je ťažšie myslieť na druhých. Zároveň však poskytujú šancu lepšie sa vcítiť do situácie ľudí v núdzi. Tí často potrebujú to, čo je pre nás samozrejmosťou; už teplé jedlo, čisté oblečenie a akýkoľvek skutok, ktorý im vráti pocit ľudskej dôstojnosti sa počíta. Charitná práca však jednorazovým gestom nekončí. Záujem a starostlivosť o ľudí s pohnutým osudom prebieha dlhodobo a na komplexnej úrovni s cieľom poskytnúť všetku podporu potrebnú k návratu do bežného života.

Starostlivosť o ľudí v ťažkých životných situáciách pozostáva okrem poskytovania strechy nad hlavou, stravy, oblečenia či možnosti umyť sa aj z úprimného záujmu a ochoty kedykoľvek podať pomocnú ruku.

„Viac ako predtým sú tohtoročné Vianoce testom našej spolupatričnosti, súcitu a záujmu o ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Slovenská katolícka charita patrí k organizáciám, ktoré nám tieto základné piliere našej civilizácie nielen pripomínajú, ale zároveň napĺňajú každodennou terénnou prácou, za čo im patrí poďakovanie a úcta. Z tohto dôvodu sme sa v ZSE veľmi radi pripojili k vianočnej výzve a podporili sme ju s nádejou, že spoločne s ďalšími darcami prinesieme mnohým ľuďom krajšie Vianočné sviatky,“ povedal Peter Bednár, vedúci úseku korporátnej komunikácie ZSE.

Obetavú prácu môžete podporiť práve teraz prostredníctvom kampane Nenechajme nádej vyhasnúť. Odmenou vám bude symbolická zápalka s vaším menom a poďakovaním. Staňte sa súčasťou kampane, ktorej cieľom je podporiť Slovenskú katolícku Charitu v snahe sprostredkovať svetlo nádeje tým, ktorým chýba sila či prostriedky na to, aby si do života vniesli svetlo sami.

SKCH_zapalky_250x250

Viac informácií o vianočnej kampani Nenechajme nádej vyhasnúť nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity na www.charita.sk a sociálnych sieťach Charity. Prispieť na pokračovanie činnosti Charity v rámci vianočnej kampane môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2266, alebo na webovej stránke Charity. Po zaslaní príspevku získate odkaz s osobným poďakovaním so zápalkou s vaším menom, ktorý je možné zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí.