Aktuality

Čo máme nové?

Naše kroky smerovali do Trnavy na spoločnú Púť charít

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 7. októbra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

V piatok 4. októbra sa konala každoročná Púť slovenských charít, kde nechýbali zamestnanci, prijímatelia a dobrovoľníci Arcidiecéznej charity Košice. Tento raz kroky charitných zamestnancov smerovali do Trnavy. Púť začala svätou omšou v Katedrále svätého Jána Krstiteľa a nechýbalo ani pravidelné oceňovanie vybraných zamestnancov, v rámci ktorého sme ocenili prácu 3 kolegýň.

Trnava, prezývaná aj ako slovenský Rím, privítala prvý októbrový piatok približne 500 charitných zamestnancov a priaznivcov z celého Slovenska. Program púte sa začal svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy. Prezident Slovenskej katolíckej charity Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup v homílii povzbudil všetkých zamestnancov charity: „O dobre niekto sníva, iný rozpráva a vy ho denne robíte.“

O dobre niekto sníva,
iný rozpráva a vy ho
denne robíte.

V poobedných hodinách program púte pokračoval v Bazilike svätého Mikuláša, kde oceňovali zamestnancov charity. Každá arci/diecézna charita nominovala spomedzi svojich kolegov niekoľko výnimočných. Arcidiecézna charita Košice tento rok odmenila 3 zamestnankyne za dlhoročnú obetavú prácu, ktorú v službách charity vykonávajú. Gabriela Potočková pracuje ako opatrovateľka v Dome pokojnej staroby v Lipanoch. Daniela Morozová je kuchárkou v Charitnom dome sv. Edity Steinovej a Blažena Fecáková je koordinátorka denného stacionára v Košiciach. Všetky ocenené sú niekoľko rokov blízko pri človeku, za čo im zo srdca ďakujeme.

Program pokračoval kultúrnou časťou, kde svoj talent a um predviedol Stanislav Šurín, známy slovenský organista. Deň zakončili prítomní modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Počas dňa mohli chariťáci využiť možnosť prezrieť si ďalšie trnavské kostoly, samotné mesto alebo sa pokochať výhľadom z Mestskej veže.

Fotogaléria