Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň manželstva v Charite

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. februára 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc… My sme sa niektorých našich zamestnancov opýtali, čo pre nich osobne znamená manželstvo.

Cyril, ženatý 32 rokov:

„Jeden biskup mi raz povedal, že sviatosť manželstva a rodina je posvätné mystérium, pred ktorým treba mať veľkú úctu a rešpekt. Ján Pavol II. v Teológii tela píše okrem iného o dvoch rovinách manželstva, popísaných v dvoch knihách starého zákona: v knihe Pieseň piesní a v knihe Tobiáš. Ján Pavol II. píše, že knihu Pieseň piesní niekedy odmietajú niektorí teológovia zaradiť medzi knihy Svätého písma. Dôvodom je, že sa tam tak nádherne píše o láske a kráse manželského spolužitia s prvkami erotiky. Kniha zachytáva fascináciu manželov jeden druhým. Ale predsa, ako píše Sv. Otec, aj to patrí do Svätého písma starého zákona. Je to o kráse manželského spolunažívania. Keď je to krásne, nádherné, a keď láska nebolí, ale fascinuje a povznáša až k nebu.  Ale do starého zákona patrí aj kniha Tobiáš, kde manželstvo prechádza ťažkými skúškami. Tobiášova manželka Sára mala pred ním 7 manželov, ktorých počas svadobnej noci zahubil zlý duch Asmodej. Ani jeden z nich neprežil svadobnú noc. V takej situácii si vziať túto ženu za manželku chce hlboké presvedčenie, že zobrať si ju je aj Božia vôľa. Zároveň táto kniha dáva návod ako postupovať vo chvíľach ťažkých skúšok, keď sa nás dotýka vplyv a sila zlého v komplikovaných manželských situáciách. Manželia začínajú svadobnú noc spoločnou modlitbou. Táto modlitba sa zrodila z výstrah otca mladej panny, a tiež z poučení archanjela Rafaela, ktorý po celý čas Tobiáša sprevádzal. Pod menom Azariáš, dával mladému Tobiášovi mnohé rady, ako sa oslobodiť od pôsobenia zlého ducha. Ten mu v ťažkých situáciách radí a posilňuje ho, a on sa drží jeho rád. To je návod pre manželov, pre chvíle, keď do prežívaného manželstva prichádzajú ťažké časy a zlý duch sa nás nejakým spôsobom dotýka. Aj prežívanie problémov a ťažkostí patrí k manželskému životu. Dlhoroční manželia určite vedia rozprávať o mnohých takých situáciách a ťažkých skúškach zo svojho života. Spoločná modlitba manželov v rodinách a držanie sa rád tých, ktorí vedia poradiť a majú prirodzenú Božiu múdrosť pre tieto oblasti, je dobrý návod, ako prejsť životom aj cez ťažké manželské skúšky a časy. Celá kniha Teológie tela od Svätého Otca Jána Pavla II. je nádherné čítanie plné múdrych poučení a inšpirácií do manželského spolunažívania. Vrelo odporúčam všetkým, čo chcú dobre prežívať manželský život – nech vezmú a čítajú. Práve prebieha cirkevný rok zasvätený Sv. písmu. Táto kniha sa číta ruka v ruke so Sv. písmom, lebo je tam veľa odvolávok naň. Aj to je malý návod, ako sa dá plniť predsavzatie čítať v tomto roku viac Sv. písmo. Nech sa nám to spoločne darí napĺňať.“

zvacsovanie-sklo

Martina, vydatá 2 roky:

Môj manžel prednedávnom čítal jeden článok. Podstatu článku možno zhrnúť v jednej vete: ´Manželstvo je zväčšovacie sklo našich pozitívnych aj negatívnych stránok.´ S týmto sa viem stotožniť. Či pozerám na seba alebo na svojho manžela. Pre mňa je to zároveň aj učenie sa obetovať pre toho druhého. Vidieť jeho sny, túžby, potreby a vyjsť z vlastnej komfortnej zóny a pokúsiť sa tieto túžby napĺňať. Byť tu pre neho za každých okolností.

Mária, 34 rokov vydatá:

„Ak človek dokáže spolupracovať s Božou milosťou aj v manželstve, dokážu sa manželia navzájom prekvapovať a rásť. Človek dokáže objavovať v sebe veci, o ktorých si myslel, že nie je ani schopný konať. Mám jednu vlastnú filozofiu, že by sme nikdy nemali hodnotiť situáciu, ktorá sa nám stala, v tej konkrétnej chvíli. Treba počkať a s odstupom času pochopíme, ako dôležitá bola daná situácia v našom živote. Ak vnímam, že som milované Božie dieťa, tak viem, že čokoľvek zlé sa môže obrátiť na dobré. Môžem povedať, že s manželom sme sa veľmi našli. Už 20 rokov robíme snúbenecké prípravy a teraz sme sa zamerali na manželov, ktorí potrebujú poradenstvo a sprevádzanie. Aj pre nás samotných je to obrovský prínos. Utvrdzujeme sa v tom, že manželstvo je stále krásne. Keď som bola mladá, nikdy by som nepovedala, že aj po toľkých rokoch dokáže manželstvo napredovať. Manžel mi občas povie, že sa znovu do mňa zamiloval, a to sme už manželia vyše 30 rokov. To je na tom krásne.“

láska

svadba

Blanka, v manželstve 31 rokov:
„Manželstvo pre mňa znamená v podstate všetko. Kus života, kus trápenia, kus lásky a vlastne všetko čo mi dalo.“

Janka, vydatá 8 rokov:
„Manželstvo je pre mňa darom od Boha. Znamená pre mňa nachádzať moje šťastie v šťastí môjho manžela.“