Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity v Košiciach

pridal: admin | dátum: 14. júna 2018 | kategória: Zoznam aktualít

V stredu, 13. júna 2018, sme vyšli na Hlavnú ulicu v Košiciach, aby sme v infostánku prezentovali služby, ktoré ponúka Arcidiecézna charita Košice širokej verejnosti vo viac ako 40-tich zariadeniach na území košickej arcidiecézy.

“Láska a dobro napĺňajú svet pomocou” je hlavné motto Národného týždňa charity, ktorý prebieha na celom Slovensku v dňoch 10.-16. júna 2018. V centre všetkých aktivít je pomoc človeku. Pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici sa ľudia mohli dozvedieť viac o projekte Hlinený dukát, o zbierke školských pomôcok, o službách, ktoré poskytuje Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Charitný dom svätej Alžbety v Košiciach, Denné stacionáre, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či Dom pokojnej staroby.

Snažíme búrať mýty o tom, že charita je len o zbere šatstva alebo pomoci ľuďom bez domova. Je to omnoho širšia škála pomoci a služieb, ktoré poskytujeme verejnosti. V našich zariadeniach ponúkame služby človeku každej vekovej kategórie. Od narodenia až po prechod do večnosti. Ľuďom biednym, chorým, umoreným trápením a ťažkými životnými skúškami.