Aktuality

Čo máme nové?

Na bicykli za lepším zdravím

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. novembra 2019 | kategória: Pomáhame vďaka

Pani Márii sa vekom zhoršuje zdravotný stav. Darmo, aj keby sme radi, človek starnutie nezastaví. Mária navštevuje náš Denný stacionár sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Vďaka individuálnemu plánu, precvičovaniu pamäte, jemnej motoriky a pohybu podporujeme zdravie prijímateľky. Pohybový aparát precvičuje pani Mária aj vďaka Nadácii SPP – Program Opora

Pani Márii sa vekom zhoršuje zdravotný stav. Darmo, aj keby sme radi, človek starnutie nezastaví. Mária navštevuje náš Denný stacionár sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Aby sme postupujúcu formu Parkinsonovej choroby i problémy s pohybovým aparátom aspoň trocha oddialili, pripravujeme pre Máriu aktívny program. Maľovaním, písaním i tvorbou kreatívnych predmetov si udržuje jemnú motoriku v kondícii. Spievaním ľudových piesní aj hrou logických hier si cibrí svoju pamäť. Precvičenie pohybového aparátu sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie SPP – Program Opora. Športovanie na stacionárnom bicykli určeným pre seniorov prispel k zlepšeniu chôdze a hrubej motoriky vplyvom posilneného svalstva. Bezpečne, pohodlne a s úsmevom. Tak vyzerá Máriine bicyklovanie i režim v dennom stacionári. Vďaka odbornému personálu, a v tomto prípade aj vďaka Nadácii SPP môžeme byť blízko pri človeku.

Na-bicykli-za-lepším-zdravím1

Na-bicykli-za-lepším-zdravím2

Nadácie SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Nadácia SPP pokračovala v realizovaní grantového Programu OPORA, v ktorom bola podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

logo nadacia spp