Aktuality

Čo máme nové?

Mesto Sečovce sú s nami blízko pri človeku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. septembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Tento kalendárny rok sme získali finančnú dotáciu z Mesto Sečovce v hodnote 1 000 EUR. Účelom dotácie je podpora činnosti Komunitného centra Sečovce. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb Komunitného centra Sečovce (nájomné a uhradenie časti nákladov na energie – elektrická energia, plyn, vodné  stočné). Aj prostredníctvom tejto finančnej podpore mesta Sečovce môžeme byť každý deň blízko pri človeku. 

Mesto-Sečovce-sú-s-nami-blízko-pri-človeku-3

Mesto-Sečovce-sú-s-nami-blízko-pri-človeku-4

Mesto Sečovce poskytlo dotáciu v zmysle uznesenia č.36/2019 z IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach v rámci oblasti: Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť. 

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Mesto_Secovce